Evropský fond pro integraci příslušníků třetích států

24. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Evropský fond pro integraci příslušníků třetích států (Integration Fund) zahájil svou práci v lednu 2007. Je určen na pomoc jednotlivcům v řadách nových imigrantů ze třetích zemí, kteří jsou v EU legálně, v jejich snaze o integraci do evropské společnosti. Současně podporuje týmovou spolupráci mezi členskými státy, jejich vzájemné sdělování zkušeností, nejlepších metod atd.

Na tuto činnost fond získal 825 milionů EUR.