Evropský návratový fond

24. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Evropský návratový fond (Return Fund) je činný od ledna 2008. Má za cíl podpořit dobrovolný návrat imigrantů ze třetích zemí, kteří jsou v EU nelegálně, do jejich původní země a pomoci členským státům v poradenství poskytovaném neúspěšným žadatelům o pobyt.

Do roku 2013 bude disponovat 676 miliony EUR.