Prevence, připravenost a řízení následků terorismu

24. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program má přispět k podpoře úsilí členských států k prevenci, připravenosti a ochraně osob a kritické infrastruktury proti teroristickým útokům a jiným rizikům a událostem souvisejícím s bezpečností. Pro období 2007-2013 počítá s rozpočtem 140 mil. EUR.

Cílem programu je přispívat k zajištění ochrany v takových oblastech, jako je krizové řízení, životní prostředí, veřejné zdraví, doprava, výzkum a technologický rozvoj a ekonomická a sociální soudržnost, v oblasti terorismu a jiných rizik spojených s bezpečností v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.


Finanční podpora bude poskytována především na akce:

• akce týkající se akceschopné spolupráce a koordinace (posilování tvorby sítí, vzájemné důvěry a porozumění, rozvoje pohotovostních plánů, výměny a šíření informací, zkušeností a osvědčených postupů)

• analytické, monitorovací, hodnotící, kontrolní a auditorské činnosti

• rozvoj a převod technologií a metodik, zejména v oblasti sdílení informací a interoperability

• vzdělávání a výměnu zaměstnanců a odborníků

• činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a šíření informací


Další informace v angličtině naleznete na: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm