Prevence, boj proti zločinu

24. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program má přispět k vysoké úrovni bezpečnosti občanů předcházením organizované i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní, zejména proti terorismu, obchodu s lidmi a trestným činům proti dětem, nedovolenému obchodu s drogami a nedovolenému obchodu se zbraněmi, korupci a podvodům.


Program se skládá ze čtyř témat:

• předcházení trestné činnosti a kriminologie

• vymáhání práva

• ochrana a podpora svědků

• ochrana obětí


Program je určen donucovacím orgánům, jiným veřejným nebo soukromým subjektům, činitelům a orgánům, včetně místních, regionálních a celostátních orgánů, sociálních partnerů, univerzit, statistických úřadů, nevládních organizací, subjektů spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a odpovídajících mezinárodních orgánů.

Další informace v angličtině naleznete na: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm