Daphne

28. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Daphne

Obecným cílem programu Daphne III (2007 - 2013) je ochrana dětí, mladistvých a žen před všemi formami násilí a dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví, blahobytu a sociální soudržnosti. Konrétním cílem programu je přispět k prevenci a boji proti všem formám násilí, které se vykytuje jak ve veřejné oblasti, tak i v soukromí a které je namířeno proti dětem mladistvým a ženám, včetně sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi. K tomu mají sloužit přijetí preventivních opatření a poskytování podpory a ochrany obětem a rizikovým skupinám.

Program je zaměřený na nevládní organizace, místní veřejné autority a instituce (hlavně univerzity a výzkumná centra), které pocházejí ze všech členských zemí EU, zemí ESVO/EHP, kandidátských zemí a západobalkánských států.

Informace k programu Daphne naleznete na stránkách Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality: http://www.mvcr.cz/bezpecnost/prevence/daphne3.html

Dále pak na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm


Drogová prevence a informovanost o drogách

Zvláštní program na období 2007-2013 je součástí obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ a jeho rozpočet na toto období je 21 350 000 EUR.

Cíle programu jsou:

• předcházet užívání drog, závislosti na drogách a škodlivým účinkům drog a omezovat je

• přispívat k zlepšení informovanosti o užívání drog

• podporovat provádění protidrogové strategie EU


Program je otevřen veřejným či soukromým organizacím a institucím (příslušným místním orgánům na vhodné úrovni, univerzitním katedrám a výzkumným střediskům) působícím v oblasti informování o užívání drog a drogové prevence, včetně omezování a způsobů léčby škodlivých účinků drog.

Program je zaměřen na všechny skupiny, které se přímo či nepřímo zabývají problematikou drog. Pokud jde o drogy, ohroženými skupinami označenými za cílové jsou mládež, ženy, zranitelné skupiny a lidé žijící v sociálně znevýhodněných oblastech. K dalším cílovým skupinám patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí pracovníci, rodiče, sociální pracovníci, místní a vnitrostátní orgány, lékaři a ostatní zdravotníci, pracovníci v soudnictví, donucovací a vězeňské orgány, nevládní organizace, odbory a náboženské obce.

Další informace o programu naleznete na http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm