Základní práva a občanství

28. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Cílem programu je podporovat nevládní organizace, instituce a organizace veřejného a soukromého sektoru, univerzity, výzkumné instituce, národní, regionální a místní autority, mezinárodní organizace a další neziskové organizace občanské společnosti ve členských státech ve zvyšování jejich způsobilosti se aktivně účastnit v propagaci lidských práv, právního státu a demokracie. Program usiluje o podporu rozvoje evropské společnosti založené na respektu k základním právům, snaží se posilovat občanskou společnost a vést s ní otevřený, průhledný a pravidelný dialog s ohledem na základní práva.

Další informace o programu naleznete na http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm