Trestní spravedlnost

28. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

V roce 2007 byl program Agis nahrazen programem Trestní soudnictví, který je určen mimo jiné právníkům, zástupcům organizací na pomoc obětem a dalším profesím spojeným se soudnictvím, národním orgánům členských států a obecně všem občanům Unie.

K programu mají přístup orgány a veřejné či soukromé organizace, včetně profesních organizací, univerzit, výzkumných ústavů a ústavů pro vzdělávání či další vzdělávání právníků v právní a soudní oblasti a nevládních organizací členských států. Subjekty a organizace zaměřené na zisk budou mít přístup ke grantům pouze ve spojení s neziskovými nebo státními organizacemi.


Mezi konkrétní cíle patří zejména:

• zlepšit vzájemnou znalost právních a soudních systémů členských států v trestních věcech, podporovat a posilovat tvorbu sítí, vzájemnou spolupráci, výměnu a šíření informací, zkušeností a osvědčených postupů

• zajistit řádné provádění, správné a konkrétní používání a hodnocení nástrojů Unie v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech

• zlepšit informovanost o právních systémech členských států a přístup ke spravedlnosti

• podporovat vzdělávání soudců a soudních úředníků, právníků a dalších profesí spojených se soudnictvím v oblasti práva Unie a Společenství

• připravit a zavést evropský počítačový systém výměny informací o záznamech v trestních rejstřících a podporovat studie o rozvoji dalších typů výměny informací


Další informace o programu naleznete na http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm