Občanská spravedlnost

28. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Rámcový program pro soudní spolupráci v občanských věcech byl nahrazen programem Civilní soudnictví.


Program má tyto cíle:

• podporovat soudní spolupráci, a tak přispět k vytvoření autentického evropského prostoru práva v občanských věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře

• podporovat odstraňování překážek, které brání v členských státech řádnému fungování přeshraničních občanských řízení

• zlepšit každodenní život jednotlivců a podniků tím, že jim bude umožněno prosazovat svá práva v celé Evropské unii, zejména podporou přístupu ke spravedlnosti

• zlepšit kontakty, výměnu informací a tvorbu sítí mezi právními, soudními a správními orgány a právnickými profesemi, a to i formou podpory odborné přípravy v oblasti soudnictví s cílem lepšího vzájemného porozumění mezi těmito orgány a odborníky


Další informace o programu naleznete na http://ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/funding_civil_en.htm