7. Rámcový program Euratomu

8. 2. 2008 Autor: Roman Klíma

Euratom


7. rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum

Samotné společenství bylo založeno tzv. Římskou smlouvou, jež vstoupila v platnost 1. 1. 1958. Cílem byla integrace a vytváření společného trhu v oblasti mírového využití atomové energie. V rámci ESAE jsou rozvíjeny programy v oblasti výzkumu a vývoje mírového využití atomové energie, výstavby atomových elektráren, získávání energetických zdrojů, bezpečnosti a ochrany osob a životního prostředí.


Mezi aktivity programu patří např. ochrana před radiací, zacházení s radioaktivním odpadem, jaderná bezpečnost apod.


Na léta 2007 – 2011 je plánováno pro program Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) 2,751 miliard eur. Dalších 1,31 miliard eur je naplánováno na program EURATOMu na léta 2012-13.Národním kontaktním místem pro tento program je Technologické centrum AV ČR.Další informace o programu naleznete na

http://www.cas.cz/data/vav/vav-eu/l_40020061230cs00010059.pdf

http://ec.europa.eu/euratom/index_en.html