Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro senioryPomoc v domácnosti

Pomoc v domácnosti

14. 6. 2018

Níže uvedené služby vám umožní zůstat doma a mít přitom zajištěny veškeré potřeby vaše, domácnosti i vašich blízkých. Nárok na tyto služby se řídí podmínkami jednotlivých poskytovatelů, nejsou nárokové pouze z důvodu věku. Možnosti těchto služeb nejsou neomezené, bude-li váš zdravotní stav nebo sociální situace vyžadovat nepřetržitou péči, bude nutné se obrátit na jiné typy služeb. Vždy vám ale poradí na obecním úřadě nebo v kterékoli sociální službě.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Služba pomáhající seniorům, kteří nezvládají péči o svoji osobu a domácnost. Je poskytována zpravidla ve všední dny a domluvíte ji přímo s poskytovatelem. Starat se o vás budou kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb.

Pomůže vám:

 • postarat se o hygienu a o sebe
 • zajistit jídlo a teplý oběd
 • uklidit domácnost
 • potkat se s vašimi vrstevníky

Ceny: Většina úkonů je v hodinové sazbě, max. 130 Kč za hodinu (poskytovatel účtuje zpravidla po 10 minutách výkonu činnosti). Za jeden dovoz oběda je cena max. 30 Kč. K úhradě úkonů lze využít příspěvek na péči.

Tísňová péče

Tísňová péče

Jedná se o službu pro seniory s vysokým rizikem ohrožení zdraví nebo života. Přes hlasové zařízení instalované v bytě lze včas přivolat pomoc. Ta je poskytována nepřetržitě. Napojení na hlasovou stanici a službu si domluvíte přímo s poskytovatelem. V hlasovém spojení s vámi budou kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb.

Ceny: Výši úhrady určí poskytovatel na základě skutečných nákladů na provoz služby. K úhradě úkonů lze využít příspěvek na péči.

Osobní asistence

Osobní asistenti zajišťují pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením zpravidla bez rozdílu věku v jejich domácnosti, na pracovišti, ve škole nebo při pohybu ve městě. Úkolem osobních asistentů je zajistit dohled a pomoc při oblékání, pohybu, jídle, péči o domácnost, zajištění hygieny, ve velké míře zajišťují služby doprovody a asistenci ve školách. V domácnostech seniorů osobní asistence zajišťuje zpravidla dohledy.

Ceny: Osobní asistence je účtována hodinově. Maximální sazba je 130 Kč za hodinu. K úhradě úkonů lze využít příspěvek na péči.

Domácí zdravotní péče vás ošetří doma

Domácí zdravotní péče vás ošetří doma

Domácí péče je zdravotní služba, která je poskytována pacientům v jejich domácnosti na základě doporučení ošetřujícího lékaře po hospitalizaci v nemocnici, a to na dobu 14 dní. Doporučena může být také praktickým lékařem, zde doba trvání nerozhoduje. Služba podporuje navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti. Službu si domluvíte u lékaře. Starat se o vás budou kvalifikované zdravotní sestry.

Základní úkony:

 • kontrola hladiny cukru, krevního tlaku
 • odběr krve a moči
 • léčba bolesti
 • ošetření vývodů všeho druhu
 • péče o rány
 • výplachy, cévkování
 • nácvik a zaučování aplikace inzulinu

Služba je zdarma – pokud je péče ordinována lékařem, je plně hrazena ze zákonného zdravotního pojištění.

Péče, kterou si vyžádá klient na základě vlastního rozhodnutí (se souhlasem ošetřujícího lékaře), je považována za nadstandardní a není hrazena ze zdravotního pojištění. V tom případě může být péče poskytnuta na základě smluvních cen a hrazena přímou platbou klienta.

Vyhledávání služeb pro seniory

Adresář poskytovatelů domácí zdravotní péče