Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro seniorySlužby pro pečující, poradenství

Služby pro pečující, poradenství

15. 6. 2018

Dlouhodobá péče o člena rodiny je velmi vysilující, náročná. V mnoha případech se o členy rodiny staráme v době, kdy už i nám síly ubývají a počet zdravotních problémů narůstá. Vždy se můžete pro pomoc či radu obrátit na nejbližšího poskytovatele sociálních služeb nebo na sociální pracovníky městských úřadů, kteří mají o sociálních službách přehled a pomohou vám naplánovat i kombinaci různých služeb tak, abyste si i vy odpočinuli, měli také svůj volný čas. Přitom ale bude o vašeho blízkého postaráno a on bude moci zůstávat s vámi doma.

Příspěvek na péči

V případě, že váš blízký je příjemcem příspěvku na péči, mějte na paměti povinnosti, které jako pečující osoba máte ze zákona o sociálních službách: povinnost písemně ohlásit příslušnému úřadu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přijetí oprávněné osoby do nemocnice nebo odborného léčebného ústavu a propuštění z tohoto zařízení.

Kluby pro pečující

Královéhradecký kraj podporuje mimo jiné i aktivity pro osoby, které celodenně pečují o člena rodiny. Máte-li zájem, hledejte ve svém okolí organizaci, která pro vás zajistí vzdělávací i relaxační aktivity. Ve společnosti lidí, kteří také pečují o své blízké, si vyměníte zkušenosti, odpočinete si a naberete síly.

Koordinace poskytování sociálních služeb na obcích

Obecní úřady z rozšířenou působností poskytují občanům, jejichž situace vyžaduje podporu jiné osoby, zprostředkování dostupné pomoci. Prostřednictvím sociálních pracovníků poskytují základní poradenství – informace o dostupných dávkách, sociálních službách, případně jiné formě pomoci. Sociální pracovníci tak doporučí občanům vhodný způsob pomoci v konkrétní situaci, případně kontakty na dostupné služby.

Kontakty na pracovníky:

Město Pracovník Telefon E-mail
Broumov Ing. Miloš Andrš 491 504 332 andrs@broumov-mesto.cz
Dobruška Mgr. Bohuslav Matys 494 629 628 b.matys@mestodobruska.cz
Dvůr Králové nad Labem Iva Jarolímková 499 318 281 jarolimkova.iva@mudk.cz
  Miluše Černá 499 318 282 cerna.miluse@mudk.cz
  Miloslava Buřilová 499 318 279 burilova.miloslava@mudk.cz
Hořice   Zuzana Čeřovská 492 105 417 cerovska@horice.org
  Vendulka Raisová 492 105 468 raisova@horice.org
Hradec Králové Mgr. Martina Gilarová 495 707 330 martina.gilarova@mmhk.cz
  Petra Šulcová, DiS. 495 707 347 peta.sulcova@mmhk.cz
  Mgr. Tereza Karásková 495 707 326 tereza.karaskova@mmhk.cz
  Bc. Petra Černá 495 707 335 petra.cerna@mmhk.cz
Jaroměř  Pavlína Valkounová 491 547 266 valkounova@jaromer-josefov.cz
Jičín   Bc. Pavel Bernat 493 545 246 bernat@mujicin.cz
  Jana Kůtková, DiS. 493 545 256 kutkova@mujicin.cz
Kostelec n. Orlicí Bc. Eva Marková 494 337 209 emarkova@muko.cz
  Mgr. Jiří Vídeňský 773 781 165 jvidensky@muko.cz
Náchod Mgr. Marcela Šťastná 491 405 435 m.stastna@mestonachod.cz
Nová Paka Mgr. Jana Vrbová 493 760 158 vrbova@munovapaka.cz
Nové Město nad Metují Bc. Adéla Vrzáčková 491 419 648 vrzackova@novemestonm.cz
  Ivana Kovářová, DiS. 491 419 643 kovarova@novemestonm.cz
  Mgr. Jana Kameníková 491 419 666 kamenikova@novemestonm.cz
Nový Bydžov   Ing. Zdeňka Plocová, Dis. 495 703 931 plocova@novybydzov.cz
Rychnov nad Kněžnou Josef Šimerda  494 509 418 josef.simerda@rychnov-city.cz
Trutnov Bc. Lenka Hubková 499 803 147 hubkova@trutnov.cz
  Bc. Helena Kubíčková 499 803 328 kubickova.helena@trutnov.cz
Vrchlabí Jana Žišková 499 405 755 ziskova@muvrchlabi.cz