Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro senioryPomoc v pobytových zařízeních

Pomoc v pobytových zařízeních

11. 12. 2017

Seniorům jsou poskytovány dlouhodobé pobytové služby v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem, které poskytují služby osobám s demencemi.

Pobytová zařízení jsou určena osobám, které vyžadují 24 hodinovou podporu druhé osoby. Přijetí do pobytových zařízení je na základě žádosti, která se předkládá zařízení. O přijetí rozhoduje zařízení na základě povedeného sociálního šetření. Pobytová zařízení pro seniory jsou určena především pro osoby s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci druhé osoby.

Pobytové služby se poskytují za úhradu nákladů na ubytování (210 Kč/den) a stravování (170 Kč/den) a platby z příspěvku na péči (ve výši přiznaného příspěvku na péči). Maximální ceny služeb stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění.