Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Poslední aktualizace: 5. 3. 2012

V Královéhradeckém kraji je vybudována síť služeb pro uživatele návykových látek, jejich rodiče a osoby blízké a další osoby užíváním návykových látek ohrožené.

Své služby uživatelům drog, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám nabízí Ambulantní centrum Laxus (jedná se o sociální službu, která je bezplatná) a Adiktologická poradna RIAPS (zdravotnické zařízení, platí se regulační poplatek 30 Kč, léčba je hrazena pojišťovnou), které se zaměřují na léčbu závislých na nelegálních návykových látkách, alkoholu, ale také patologické hráče. Přijímání jsou klienti od 15- ti let, výjimečně pod 15 let (Ambulance Laxus). Poradny poskytují také služby doléčování po návratu z pobytové léčby nebo výkonu trestuporadenství rodičům závislých osob a dalším blízkým osobám závislých.

K dispozici jsou také AT (alkohol-toxi) poradny, což jsou taktéž zdravotnická zařízení, která se zaměřují na léčbu závislých na nelegálních návykových látkách, alkoholu a patologické hráče a přijímají klienty od 18 let. Služby jsou hrazeny pojišťovnou, platí se pouze regulační poplatek 30 Kč.

Dalším zařízením v Královéhradeckém kraji pro léčbu závislých osob je Léčebna návykových nemocí Nechanice, která je zdravotnickým zařízením a poskytuje dobrovolnou odvykací léčbu pro muže i ženy závislé na psychoaktivních látkách i léčbu nelátkových závislostí (patologické hráčství). Jedná se o střednědobou léčbu v trvání 14-16 týdnů. Přijímání jsou klienti od 18 let. Pro abstinující pacienty léčebna nabízí 1 týdenní opakovací pobyty za účelem stabilizace abstinence. Léčba je hrazena pojišťovnou. Pacient hradí pouze regulační poplatek 100,- Kč za každý den léčby. Osvobozen od regulačního poplatku je pacient, který doloží potvrzení o hmotné nouzi.

Substituční programy – jedná se o programy pro osoby závislé na opiátech, které fungují pod některými AT ordinacemi, jde tedy o zdravotnické služby (regulační poplatek 30 Kč). V těchto programech je poskytována léčba subutexem, subuxonem (pacient si hradí sám) a metadonem (hradí pojišťovna). Přijímáni jsou klienti od 18 ti let.

V Královéhradeckém kraji dále fungují kontaktní centra, která jsou určená injekčním i neinjekčním uživatelům drog a jejich osobám blízkým. Poskytuje se zde hlavně výměnný program, poradenství, testování, základní zdravotní ošetření, hygienický servis atd. Služby jsou určené klientům od 15 let. Výjimečně jsou přijímány i osoby mladší. Jedná se o sociální služby, které jsou bezplatné.

Mezi další služby pak patří také terénní programy, které jsou určeny injekčním uživatelům drog, jejich sexuálním partnerům a partnerkám. Poskytován je především výměnný program, základní zdravotní ošetření, poradenství, krizová intervence atd. Služby jsou určené klientům od 15 let. Výjimečně jsou přijímány i osoby mladší. Jedná se o sociální služby, které jsou bezplatné.

V případě testování na infekční choroby (HIV, hepatitidy A, B, C) či léčby hepatitidy C je možné se obrátit na jednotlivé nemocnice v Královéhradeckém kraji, které jsou uvedeny v seznamu.