Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyAktuality

Aktuality

26.4.2013

Spolupráce neziskového sektoru

Dnes podpořil Nadační fond pomoci, jehož zakladatelem je Karel Janeček, rodinu B. z Náchodska za účelem vytvoření vhodného zázemí pro děti v jejich přirozeném prostředí, tak aby nebyly odebrány do ústavní výchovy. S rodinou spolupracuje sociální pracovník střediska Triangl Občanského sdružení Salinger v rámci sanace rodiny.

26.4.2013

Představujeme Nadační fond pomoci

Nadační fond pomoci je jedním ze 3 nadačních fondů zakladatele Karla Janečka. Cílem NFP je pomáhat lidem a skupinám, kteří se cizím zaviněním dostali do tíživé životní situace. Jinak řečeno, tito lidé se rozhodli udělat něco pozitivního, správného a dostali za to „přes prsty“.

24.4.2013

Třetí díl cyklu Etnokultura odhalí tajemství Arménie

(HRADEC KRÁLOVÉ) Ve třetím díle cyklu Etnokultura se veřejnosti představí tajemná Arménie, první křesťanská země na světě, na jejíž území v minulosti zasáhla Asyrská, Římská, Perská i Arabská říše. Multikulturní akci pořádá Integrační centrum pro cizince Hradec Králové v pátek 26. 4. od 18 hod. v Malém sále Adalbertina Hradec Králové (Třída ČSA 300). Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

10.4.2013

Zlobivé děti z Nového Města nad Metují procházejí městem plným nečekaných nástrah a překvapení

Hradec Králové – Od začátku roku běží v Královéhradeckém kraji nový program pro děti z problémových rodin Triangl 2. Nabízí dětem každotýdenní setkání s průvodcem – lektorem. Děti procházejí městem a seznamují se příběhy, které je mohou v životě potkat, objevují se témata lásky, štěstí, domova ale také problémy závislostí a agresivity, chudoby citové i hmotné. V prvních měsících roku 2013 se rozběhlo více než deset takových skupin v různých částech Královéhradeckého kraje.

10.4.2013

Zase jeden normální život

Nakoupit si nebo si uvařit, na co mám zrovna chuť, posedět doma s kávou, usínat ve vlastní posteli, vracet se někam, kde tomu říkám domov. To jsou věci, které většina z nás bere jako samozřejmost. Paní Zdenka však tyto věci může za samozřejmost považovat až nyní, a to díky podpoře samostatného bydlení nazvané Takový normální život. Tuto sociální službu pro lidi s mentálním postižením již několik let provozuje občanské sdružení Pferda.

2.4.2013

Na skok v Rakousku

SKOK do života, o.p.s. se v rámci projektu SKOK do Evropy v měsíci březnu vypravil na poznávací stáž do rakouského Grazu.

2.4.2013

V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ HLEDAJÍ DOBROVOLNÍKY

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na honorář vykonává určitou činnost ve prospěch druhých. Nejčastěji se dobrovolníci angažují v neziskových organizacích, kde se stávají společníky a průvodci. Právě někoho takového hledají v každém středisku Péče o duševní zdraví ve východních Čechách.

21.3.2013

Kraj bude rekonstruovat domov v Teplicích nad Metují

Rozsáhlá rekonstrukce čeká Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují, kde poskytují sociální péči především seniorům závislých na návykových látkách. Díky stavebním úpravám se mimo jiné zlepší podmínky jejich ubytování. Za modernizaci domova zaplatí kraj kolem 53 milionů korun, stavět se začne letos v září.

21.3.2013

Večerní škola v Barevných domcích v Hajnici

Pro vzdělávání lidí s mentálním postižením je třeba vytvořit podmínky, které vyžadují přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující se soustředit se na práci. Uspokojováním nejen základních potřeb, ale i potřeb psychických a sociálních je dán předpoklad úspěšného vývoje tak, aby naši obyvatelé dosáhli stanovených cílů. A právě toto poskytuje našim obyvatelům večerní škola v Barevných domcích v Hajnici - Není to škola „jako taková“, jedná se o školu, kde obyvatelé barevných domků tráví svůj volný čas. Má nezastupitelnou funkci v celoživotní edukaci u lidí s mentálním postižením.