Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyAktuality

Aktuality

29.10.2014

Cena kvality pro Dům Žofie

Sociální služba azylový Dům Žofie byla vyhodnocena jako nejlepší sociální služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v České republice.

13.10.2014

Pferda slaví 10 let!

Pferda – kdo to je? Pferda je sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením. Naše sdružení letos oslavilo desetileté výročí od založení a fungování.

18.9.2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Organizace Péče o duševní zdraví se v aktuálně vydávané výroční zprávě ohlíží za rokem 2013. Její služby za uplynulý rok využilo 619 lidí ze 170 východočeských měst a obcí, z toho 536 klientům byly poskytnuty více než 4 intervence. Průměrný počet intervencí na klienta a rok byl 16, což představovalo více než 20 000 hodin práce celkem. Řadě klientů tato pomoc pomohla zvládnout běžný život, vyhnout se hospitalizacím v psychiatrických zařízeních nebo se po hospitalizaci vrátit domů.

18.9.2014

Azylový dům je často první opravdový domov

...děkujeme že jsme u vás mohli nějaký čas žít, moc si toho vážíme...máte srdíčko na správném místě...děkuji hlavně za sebe, protože pro mě byl největší dárek vidět zase svého syna šťastného. Podobné dopisy od maminek s poděkováním, plné vděčnosti a uznání nejsou v poštovní schránce Domova neobvyklé.

18.9.2014

Novinky z Intervenčního centra

Intervenční centrum se stalo registrovaným subjektem podle zákona o obětech trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti ČR rozhodlo o zapsání IC do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, podle zákona č. 45/20113 Sb. o obětech trestných činů.

18.9.2014

Dotýkat se dovoleno!

„Klepnete jedním prstem, tak to se posunete na další položku, a když přiklepnete ještě druhým prstem, tak jste ji vybral“, vysvětluje sympatický mladík zaujatému pánovi taje dotykového mobilu. Běžné? Možná, ale tady má zájemce černé brýle a bílou hůl.

18.9.2014

SOCIOTERAPIE POMÁHÁ PŘEKONAT DUŠEVNÍ NEMOC

Péče o duševní zdraví pomáhá formou sociální práce lidem s vážnou duševní nemocí zvládat úkoly běžného života a najít smysluplné uplatnění. Služby za rok využije kolem pěti stovek lidí. Pomoc probíhá ambulantním a terénním způsobem a převážně formou individuální práce s klienty. Vedle toho ale organizace pořádá i skupinové aktivity, například socioterapeutickou skupinu v pobočce v Hradci Králové. Za poslední dva roky se v Hradci uskutečnilo na šedesát setkání socioterapeutické skupiny. Dlouhodobou podporu využilo čtrnáct lidí, kteří se ve svém životě potkali s projevy psychózy.

27.5.2014

Centrum SASanka ve Vysokém Veselí rozšiřuje svoji působnost

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi funguje ve Vysokém Veselí již od ledna 2013. Centrum SASanka je provozováno Oblastní charitou Jičín. V současné době dochází k rozšíření působnosti a to do okolních měst a obcí v dojezdové vzdálenosti 15km od Vysokého Veselí. Centrum SASanka tak může nabízet své terénní služby i rodinám mimo Vysoké Veselí. Na Centrum SASanka se nejčastěji obracejí rodiny, které řeší dluhy, problémy v oblasti bydlení, hledání zaměstnání či péči o děti. Rozšířením působnosti dojde ke zpřístupnění služby lidem, kteří si nemohou dovolit dojíždět do ambulance. Služby jsou nabízeny bezplatně.