Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyAktuality

Aktuality

20. 12. 2013

Mikuláš a Webrovka

Tradiční prosincovou akcí našeho AD byla Mikulášská.

Publikoval: Mgr.Michal Bořek

Celý článek

4. 12. 2013

Benefiční Koncert pro Orion

Občanské sdružení Orion si dovoluje pozvat širokou veřejnost na Benefiční Koncert pro Orion. Setkání při skleničce vína, malém občerstvení, a poslechu swingových melodií v interpretaci Podorlického lázeňského orchestru z Vamberka se koná ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 19.00 hod v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou, kdy spojí své síly hudba, umění a dobré skutky.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

29. 11. 2013

Podpořme setkávání dětí a jejich rodičů

„Asistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou“ - tak zní celý název služby pomáhající zajistit bezpečný prostor pro setkání dítěte a jeho rodiče, u kterého nemůže z nějakého důvodu vyrůstat.

Celý článek

29. 11. 2013

Podzim v klubu Smajlík

Publikoval: Kolektiv pracovníků klubu Smajlík.

Celý článek

29. 11. 2013

PODZIMNÍ CESTA ZA ZVÍŘATY

Na dnešní podzimní den jsme se všichni moc těšili. Připravili jsme pro děti zajímavý program, a to návštěva OBORY v Broumově.

Celý článek

29. 11. 2013

Finance z ESF podpoří služby Oblastní charity HK až do roku 2014

(Hradec Králové 1. října 2013) Pro období let 2013 – 2014 je provoz sociálních služeb - azylové domy, intervenční centra a nízkoprahová denní centra, poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové, významnou měrou zajištěn díky projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na pomoc lidem ohroženým domácím násilím, lidem bez přístřeší a sociálního zázemí, pomáhá řešit jejich situaci směrem k návratu k obvyklému způsobu života. Pomoc zahrnuje i přístup k dalším službám, které mohou klienty svým zaměřením podpořit.

Celý článek

29. 11. 2013

Síť sociálních služeb postupně získá novou podobu

Stabilní a objektivní financování sociálních služeb je cílem aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III, realizovaného Královéhradeckým krajem. Popisy sociálních služeb pomohou zpřesnit podobu sítě sociálních služeb v kraji. Popisy vznikají na základě údajů z vykazování dat v aplikace benchmarking a výkazu MPSV, které jsou vyjasňovány na schůzkách s poskytovateli sociálních služeb. Od června 2013 proběhlo více než dvacet setkání s poskytovateli sociálních služeb v jejich zařízeních.

Publikoval: Mgr. Jiří Zeman

Celý článek

29. 11. 2013

Dům Matky Terezy poskytuje komplexní sociální služby

Služba Azylové domy a služba Nízkoprahová denní centra poskytované v Domě Matky Terezy jsou významnou měrou zajištěné díky financování z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Tento projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb - azylové domy, intervenční centra a nízkoprahová denní centra, na jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Celý článek