Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyAktuality

Aktuality

4. 12. 2013

Benefiční Koncert pro Orion

Občanské sdružení Orion si dovoluje pozvat širokou veřejnost na Benefiční Koncert pro Orion. Setkání při skleničce vína, malém občerstvení, a poslechu swingových melodií v interpretaci Podorlického lázeňského orchestru z Vamberka se koná ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 19.00 hod v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou, kdy spojí své síly hudba, umění a dobré skutky.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

29. 11. 2013

Podpořme setkávání dětí a jejich rodičů

„Asistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou“ - tak zní celý název služby pomáhající zajistit bezpečný prostor pro setkání dítěte a jeho rodiče, u kterého nemůže z nějakého důvodu vyrůstat.

Celý článek

29. 11. 2013

Podzim v klubu Smajlík

Publikoval: Kolektiv pracovníků klubu Smajlík.

Celý článek

29. 11. 2013

PODZIMNÍ CESTA ZA ZVÍŘATY

Na dnešní podzimní den jsme se všichni moc těšili. Připravili jsme pro děti zajímavý program, a to návštěva OBORY v Broumově.

Celý článek

29. 11. 2013

Finance z ESF podpoří služby Oblastní charity HK až do roku 2014

(Hradec Králové 1. října 2013) Pro období let 2013 – 2014 je provoz sociálních služeb - azylové domy, intervenční centra a nízkoprahová denní centra, poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové, významnou měrou zajištěn díky projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na pomoc lidem ohroženým domácím násilím, lidem bez přístřeší a sociálního zázemí, pomáhá řešit jejich situaci směrem k návratu k obvyklému způsobu života. Pomoc zahrnuje i přístup k dalším službám, které mohou klienty svým zaměřením podpořit.

Celý článek

29. 11. 2013

Síť sociálních služeb postupně získá novou podobu

Stabilní a objektivní financování sociálních služeb je cílem aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III, realizovaného Královéhradeckým krajem. Popisy sociálních služeb pomohou zpřesnit podobu sítě sociálních služeb v kraji. Popisy vznikají na základě údajů z vykazování dat v aplikace benchmarking a výkazu MPSV, které jsou vyjasňovány na schůzkách s poskytovateli sociálních služeb. Od června 2013 proběhlo více než dvacet setkání s poskytovateli sociálních služeb v jejich zařízeních.

Publikoval: Mgr. Jiří Zeman

Celý článek

29. 11. 2013

Dům Matky Terezy poskytuje komplexní sociální služby

Služba Azylové domy a služba Nízkoprahová denní centra poskytované v Domě Matky Terezy jsou významnou měrou zajištěné díky financování z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Tento projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb - azylové domy, intervenční centra a nízkoprahová denní centra, na jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Celý článek

29. 11. 2013

Občanské sdružení Salinger reaguje na potřeby klientů sociálními byty

Hradec Králové – Občanské sdružení Salinger nabízí svým klientům čtyři „sociální byty“. Správu bytů a systematickou práci s ubytovanými zajišťují terénní sociální pracovníci Komunitního centra Amaro Phurd - Pražská. V současné době jsou všechny bytové jednotky plně obsazené a spolupráce rodin s pracovníky se těší vzájemné spokojenosti.

Celý článek