Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

4. 5. 2015

Školení - Obsluha aplikace Systému řízení sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (dále jen „Systém řízení sítě“)

Školení je určeno pro organizace, poskytující sociální služby a pro zástupce obcí a měst.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

4. 5. 2015

Benchmarking sociálních služeb v Královéhradeckém kraji -sběr dat za rok 2014

Dnem 4. 5. 2015 je otevřena databáze pro sběr dat za rok 2014.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

24. 4. 2015

Činnost Azylového domu Jičín

Osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení je určena sociální služba Azylový dům Jičín, kterou od jara 2013 provozuje Oblastní spolek ČČK Jičín.

Publikoval: Táňa Veselá, DiS.

Celý článek

24. 4. 2015

Život bez bariér nabízí službu sociální rehabilitace i v roce 2015

Hlavní cílovou skupinu služby tvoří osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a duševním onemocnění ve věku od 16 do 80 let. Velká část této skupiny je vzhledem ke svému zdravotnímu omezení nucena zvládat každý den celou řadu situací, které pro zdravého člověka nepředstavují žádnou zvláštní výzvu. Zdravotně postiženým a duševně nemocným lidem však v případě, že na tyto situace nejsou připraveni, hrozí sociální vyloučení.

Publikoval: Lucie Mánková

Celý článek

Výuka používání PC

22. 4. 2015

Češi a Švýcaři si vyměňovali zkušenosti s poskytováním služeb, které umožňující lidem s handicapem žít v jejich přirozené komunitě

Života bez bariér,z.ú. zorganizoval 1. dubna 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce samospráv, kteří mají na starosti sociální oblast.

Publikoval: Olga Banýrová, Život bez bariér, z.ú.

Celý článek

seminář

10. 4. 2015

Tréninková kavárna "Láry Fáry" v Rychnově nad Kněžnou

Tréninková kavárna “Láry Fáry” poskytuje služby sociální rehabilitace dospělým osobám s lehkým či středním mentálním postižením i jiným zdravotním postižením.

Publikoval: Mgr. Jana Křížová

Celý článek

10. 4. 2015

Profesionální podpůrce jako alternativa k omezování svéprávnosti

Obecně prospěšná společnost SKOK do života uspořádala 12. března na Krajském úřadě v Hradci Králové veřejnou besedu na téma Profesionální podpůrce jako alternativa k omezování svéprávnosti.

Publikoval: Mgr. Jitka Jirsová

Celý článek

Profesionální podpůrce jako alternativa k omezování svéprávnosti

9. 4. 2015

Tréninkový byt v Rychnově nad Kněžnou

Tréninkový byt vznikl jako reakce na situaci dospělých lidí s mentálním postižením, kteří chtějí žít v budoucnu samostatnějším životem a chtějí zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Publikoval: Jana Křížová

Celý článek

9. 4. 2015

S radostí pečeme pro všechny

Tréninková pekárna Láry Fáry v Kvasinách vznikla v listopadu 2010 jako další projekt občanského sdružení Pferda. Tréninková pekárna Láry Fáry je ambulantní sociální službou sociálně terapeutická dílna, kde nalézají uplatnění dospělé osoby s lehkým až středním mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem postižení (neurologickým, tělesným, psychickým, jiným zdravotním), kdy mentální postižení je vždy primární.

Publikoval: Jana Křížová

Celý článek

9. 4. 2015

SV. ANNA DOMOV PRO MATKY S DĚTMI NÁCHOD

Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2015 prostřednictvím zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod prostřednictvím IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III. Služby jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Publikoval: Ing. Bc. Jan Čada

Celý článek