Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

22.6.2015

Královéhradecký kraj je nejdále v řešení sítě sociálních služeb

Královéhradecký kraj v rámci projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV“ realizuje aktivity vedoucí k rozvoji, podpoře a transparentní spolupráci poskytovatelů a zadavatelů v tvorbě sítě sociálních služeb v rámci Královehradeckého kraje.

15.6.2015

Azylový dům modernizuje…

„Díky podpoře ze strany Královéhradeckého kraje a města Trutnova jsme mohli i v letošním roce zkvalitnit vnitřní vybavení i interiér azylového domu“, říká ředitel společnosti Mgr. Michal Bořek, „a to zejména novým nábytkem či kuchyňským vybavením, ale i malováním a mnoha nutnými opravami“.

4.6.2015

Poznejme se navzájem na Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové

V pátek 19. 6. 2015 od 9.00 do 18.00 hodin opět ožije kampus Univerzity Hradec Králové již 7. ročníkem Festivalu sociálních služeb s názvem "Poznejme se navzájem". Smyslem festivalu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v Hradci Králové a prostřednictvím pestrého programu nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se mohou „poznat navzájem“ nejen poskytovatelé a klienti sociálních služeb, ale může se aktivně zapojit i široká veřejnost. Vstupné je zcela zdarma.

29.5.2015

Azylový dům pro lidi bez domova funguje s podporou financí z ESF

Služba Azylový dům slouží lidem bez domova. Posláním jednotlivých sociálních služeb v Domě Matky Terezy je různou formou podporovat muže a ženy bez přístřeší, nebo ohrožené osoby sociálním vyloučením v návratu k běžnému způsobu života. Nabídku sociálních služeb tvoří Nízkoprahové denní centrum, Noclehárna, Azylový dům a Sociální rehabilitace.

29.5.2015

Jít si naproti podruhé

Poskytovatelé sociálních služeb v Jičíně – Apropo, Stacionář Kamarád a Péče o duševní zdraví si vás dovolují pozvat na společně pořádanou komunitní konferenci s názvem „Jít si naproti“, konající se pod záštitou města Jičína.

29.5.2015

DOBRÁ PRAXE V SOCIÁLNÍ REHABILITACI

Duševní nemoc někdy do života člověka zasáhne vážným způsobem. Vrátit člověka se zkušeností s nemocí zpátky do života, rehabilitovat ho, pak stojí hodně úsilí všech zúčastněných, jak to ukazuje následující příklad dobré praxe.

22.5.2015

Tréninková kavárna „Láry Fáry“ v Náchodě

Nejmladším projektem občanského sdružení Pferda je Tréninková kavárna “Láry Fáry” v Náchodě. Byla otevřena v roce 2011 a stejně jako její předchůdkyně v Rychnově nad Kněžnou poskytuje služby sociální rehabilitace dospělým osobám s lehkým či středním mentálním postižením i jiným zdravotním postižením.