Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

22. 2. 2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 až 2017 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2017 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

22. 9. 2016

Hradec Králové bude již potřetí plný úsměvů!

Salinger, z.s. pořádá pod záštitou Statutárního města Hradec Králové třetí ročník akce Den s úsměvem. Ta proběhne v neděli 9. 10. 2016 od 13:00 do 17:30 na Tylově nábřeží (v blízkosti Hučáku). Letošní ročník s podtitulem „Víte, že …?“ přibližuje neziskovou organizaci Salinger, která se zaměřuje na pomoc dětem a jejich rodinám již 18 let. Program obohatí i improshow.

Publikoval: Radka Volejníková

Celý článek

Hradec Králové bude již potřetí plný úsměvů!

22. 9. 2016

Nová posila týmu Života bez bariér

Dne 2. září 2016 se konalo slavnostní předání nového automobilu do užívání Života bez bariér.

Publikoval: Lenka Novotná

Celý článek

22. 9. 2016

Bezbariérový přístup jako další zkvalitnění služeb Tréninkového bytu

Tréninkový byt organizace PFERDA z.ú. poskytuje své služby mentálně postiženým a duševně nemocným lidem v Rychnově nad Kněžnou už několik let. Jeho posláním je rozvíjet, upevňovat a udržet základní znalosti a dovednosti potřebné pro zvýšení samostatnosti osob s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, tj. chybí jim základní dovednosti potřebné k samostatné péči o svou osobu a vlastní domácnost.

Publikoval: Iva Laštovicová

Celý článek

22. 9. 2016

Děti strávily o školních prázdninách s Aufori „deset dní jinak“

„Deset dní jinak“ je název letního tábora, který jsme uskutečnili na přelomu července a srpna pro děti v obtížné rodinné situaci.

Publikoval: Lenka Matoušková

Celý článek

2. 9. 2016

Azylový dům Jičín

Od 1.2.2013 poskytuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín sociální službu v zařízení Azylový dům Jičín. Azylový dům Jičín svým uživatelům nabízí ubytování, podporu při obstarávání osobních záležitostí, základní poradenství, pomoc při činnostech zabezpečujících orientovat se ve svých právech a povinnostech nebo upevňování dosavadních schopností a dovedností v oblasti péče o domácnost, o svou osobu i o své děti. Cílem je uživatelovo osamostatnění a zapojení se do běžného života.

Publikoval: Milena Vanclová

Celý článek

2. 9. 2016

Centrum Síťovka se představuje

Hradec Králové - Centrum Síťovka zve do nově upravených prostor, kde v rámci dne otevřených dveří představí svou novou koncepci sociální služby pro rodiny s dětmi, které se nalézají v tíživých životních situacích. Při této příležitosti vystaví výtvarná díla svých „příznivců a přátel“ z řad veřejnosti i spolupracujících organizací, která byla pro podporu centra vytvořena.

Publikoval: Miroslava Pávková

Celý článek

2. 9. 2016

Škola hrou, to jsou prázdniny s Aufori

Myslíte si, že škola a učení k prázdninám nepatří? My v Aufori si myslíme, že učení může být zábavné, hravé a zajímavé, a proto jsme s rodinami zapojenými do projektu „Učí (se) celá rodina“ v kontaktu i o školních prázdninách.

Publikoval: Lenka Matoušková

Celý článek

2. 9. 2016

City Jam s podtitulem „Po cestě dospívání“.

Hradec Králové – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč (Salinger, z.s.) pořádá pod záštitou KMS Moravské Předměstí – již osmý ročník akce City Jam s podtitulem „Po cestě dospívání“. Událost upozorňuje na významné životní mezníky ve vývoji osobnosti dítěte až do dovršení jeho 15 let. Odpoledne plné atrakcí, soutěží a vystoupení se uskuteční 6. září v čase 13:00 – 18:00 na hřišti ve Formánkově ulici na Moravském Předměstí.

Publikoval: Daniela Charvátová

Celý článek

2. 9. 2016

Rodinám na Hradecku pomáháme zvládat školní povinnosti opět s pomocí Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj je významným partnerem projektu „Učí (se) celá rodina“ od jeho startu v roce 2014. Stal se za tu dobu na Hradecku nedílnou součástí služeb pro rodiny s dětmi. Poptávka po něm roste – jak ze strany rodin, tak pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí v Hradci Králové, tak místních základních škol, kteří zapojení do projektu rodinám rádi nabízí. V praxi se jim to totiž osvědčilo.

Publikoval: Lenka Matoušková

Celý článek