Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

4. 1. 2016

Královéhradecký kraj v lednu 2016 zahájil financování služeb sociální prevence z prostředků Evropské unie.

V rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, získal z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociálních služeb více než 337 milionů korun. Projekt podpoří služby, které přispívají k začleňování zdravotně postižených do společnosti, rozšíří se služby na podporu osob s duševním onemocněním. Významnou část služeb tvoří služby pro rodiny s dětmi včetně azylových domů.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

30. 11. 2015

Testování veřejnosti na HIV zdarma

V Hradci Králové proběhne zdarma testování veřejnosti na HIV. Akci pořádá ROZKOŠ bez RIZIKA z.s. a proběhne 4.12.2015 od 11 do 16 hodin v sanitce ROZKOŠE bez RIZIKA u OC Futurum, ul. Brněnská 1825 v Hradci Králové.

Publikoval: Petra Hamerníková

Celý článek

30. 11. 2015

Spolupráce terénních pracovníků, klientů a návazných služeb se vyplácí

Hradec Králové, 25. 11. 2015 - přečtěte si tři příběhy dobré praxe, kde spolupráce terénní pracovnice, klienta a dalších odborníků znamenala rychlý posun v zakázce

Publikoval: Lenka Matoušková

Celý článek

26. 10. 2015

Veřejná beseda na téma Profesionální podpůrce

Obecně prospěšná společnost SKOK do života uspořádala dne 22. září v Novém Adalbertinu veřejnou besedu na téma Profesionální podpůrce. Na besedu byli pozváni zejména rodiče lidí s mentálním postižením, sdružující se v Okresní organizaci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením České Republiky, o.s.

Publikoval: Jitka Jirsová

Celý článek

14. 10. 2015

Projekt podporující sociální služby v Královéhradeckém kraji se blíží ke konci

Královéhradecký kraj v říjnu 2015 ukončí projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III“. Kraj prostřednictvím tohoto projektu financoval 52 sociálních služeb částkou přesahujících 70 mil. korun.

Publikoval: Kateřina Andrysová

Celý článek

7. 10. 2015

Služba Sociální rehabilitace slouží lidem bez domova s podporou financí z ESF

Středisko sociálních služeb pro lidi bez domova při Oblastní charitě Hradec Králové – Dům Matky Terezy, podporuje muže a ženy bez přístřeší, nebo ohrožené osoby sociálním vyloučením v návratu k běžnému způsobu života. Jeho čtyři sociální služby - Nízkoprahové denní centrum, Noclehárnu, Azylový dům a Sociální rehabilitaci, mohou lidé bez domova využívat samostatně, či je kombinovat.

Publikoval: Jana Plášilová

Celý článek

25. 9. 2015

Sociální rehabilitace s podporou Krajského úřadu

Obecně prospěšná společnost SKOK do života o.p.s. poskytuje v rámci veřejné zakázky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje registrovanou službu sociální rehabilitace, a to od ledna do září tohoto roku.

Publikoval: Jitka Jirsová

Celý článek

25. 9. 2015

UŽ I NA NÁCHODSKU POMÁHÁME ŽÍT LIDEM S DUŠEVNÍ NEMOCÍ

V září 2014 zahájila v Náchodě činnost pobočka Péče o duševní zdraví (PDZ). Byla to reakce na nedostatek sociálních služeb podporujících lidi s duševní nemocí v regionu. Potřebnost služby se rychle potvrdila, když v prvních měsících kontaktovalo službu více než 20 lidí.

Publikoval: Mgr. Martin Halíř

Celý článek

15. 9. 2015

Výsledky Dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 14.9.2015 dotace programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

15. 9. 2015

Navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 14. 9. 2015 navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek