Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

29. 5. 2015

DOBRÁ PRAXE V SOCIÁLNÍ REHABILITACI

Duševní nemoc někdy do života člověka zasáhne vážným způsobem. Vrátit člověka se zkušeností s nemocí zpátky do života, rehabilitovat ho, pak stojí hodně úsilí všech zúčastněných, jak to ukazuje následující příklad dobré praxe.

Celý článek

22. 5. 2015

Tréninková kavárna „Láry Fáry“ v Náchodě

Nejmladším projektem občanského sdružení Pferda je Tréninková kavárna “Láry Fáry” v Náchodě. Byla otevřena v roce 2011 a stejně jako její předchůdkyně v Rychnově nad Kněžnou poskytuje služby sociální rehabilitace dospělým osobám s lehkým či středním mentálním postižením i jiným zdravotním postižením.

Publikoval: Jana Křížová

Celý článek

18. 5. 2015

"Aufori je ochotná, velmi pružná a rychlá. Prosíme zachovat,“ hodnotí projekt „Učí (se) celá rodina“ sociální pracovnice

Projekt „Učí (se) celá rodina“ má letos za sebou první třetinu, hodnotili jsme jeho průběh

Publikoval: Mgr. Lenka Matoušková

Celý článek

„Aufori je ochotná, velmi pružná a rychlá. Prosíme zachovat,“ hodnotí projekt „Učí (se) celá rodina“ sociální pracovnice

4. 5. 2015

Školení - Obsluha aplikace Systému řízení sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (dále jen „Systém řízení sítě“)

Školení je určeno pro organizace, poskytující sociální služby a pro zástupce obcí a měst.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

4. 5. 2015

Benchmarking sociálních služeb v Královéhradeckém kraji -sběr dat za rok 2014

Dnem 4. 5. 2015 je otevřena databáze pro sběr dat za rok 2014.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

24. 4. 2015

Činnost Azylového domu Jičín

Osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení je určena sociální služba Azylový dům Jičín, kterou od jara 2013 provozuje Oblastní spolek ČČK Jičín.

Publikoval: Táňa Veselá, DiS.

Celý článek

24. 4. 2015

Život bez bariér nabízí službu sociální rehabilitace i v roce 2015

Hlavní cílovou skupinu služby tvoří osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a duševním onemocnění ve věku od 16 do 80 let. Velká část této skupiny je vzhledem ke svému zdravotnímu omezení nucena zvládat každý den celou řadu situací, které pro zdravého člověka nepředstavují žádnou zvláštní výzvu. Zdravotně postiženým a duševně nemocným lidem však v případě, že na tyto situace nejsou připraveni, hrozí sociální vyloučení.

Publikoval: Lucie Mánková

Celý článek

Výuka používání PC

22. 4. 2015

Češi a Švýcaři si vyměňovali zkušenosti s poskytováním služeb, které umožňující lidem s handicapem žít v jejich přirozené komunitě

Života bez bariér,z.ú. zorganizoval 1. dubna 2015 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce samospráv, kteří mají na starosti sociální oblast.

Publikoval: Olga Banýrová, Život bez bariér, z.ú.

Celý článek

seminář

10. 4. 2015

Tréninková kavárna "Láry Fáry" v Rychnově nad Kněžnou

Tréninková kavárna “Láry Fáry” poskytuje služby sociální rehabilitace dospělým osobám s lehkým či středním mentálním postižením i jiným zdravotním postižením.

Publikoval: Mgr. Jana Křížová

Celý článek

10. 4. 2015

Profesionální podpůrce jako alternativa k omezování svéprávnosti

Obecně prospěšná společnost SKOK do života uspořádala 12. března na Krajském úřadě v Hradci Králové veřejnou besedu na téma Profesionální podpůrce jako alternativa k omezování svéprávnosti.

Publikoval: Mgr. Jitka Jirsová

Celý článek

Profesionální podpůrce jako alternativa k omezování svéprávnosti