Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

24. 9. 2012

Romodrom je členem mezirezortní pracovní skupiny psychosociální pomoci Královéhradeckého kraje

Hradec Králové, 17. 9. 2012 – Romodrom se zapojil do mezirezortní pracovní skupiny psychosociální pomoci Královéhradeckého kraje

Publikoval: Mgr. Lenka Matoušková

Celý článek

24. 9. 2012

Poohlédnutí se za vzdělávacími kurzy realizovanými Centrem dalšího vzdělávání MARLIN, s.r.o.

MARLIN s.r.o. je vzdělávací zařízení akreditované MŠMT ČR a MPSV ČR a společnost byla založena v roce 1994. Sídlo společnosti je v Uherském Hradišti a dalších 15 provozoven nalezneme ve 4 krajích (Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém a Pardubickém). Společnost se zaměřuje na vzdělávání a poradenství dospělých (rekvalifikační a vzdělávací kurzy, poradenské služby a činnosti centra bilanční diagnostiky, realizace veřejných zakázek ÚP a grantových projektů, tvorba a realizace firemního vzdělávání, vzdělávání veřejné správy a pracovníků v sociálních službách), projektovou činnost a agenturu práce.

Publikoval: Mgr. Martina Kaletová

Celý článek

20. 9. 2012

Materiály ze společného jednání obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb 2012

Zveřejňujeme materiály prezentované na společných jednání obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb, která proběhla v 7 oblastech Královéhradeckého kraje v týdnu od 27. do 31. srpna 2012.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

20. 9. 2012

Dotační řízení MPSV vyhlášeno

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o dotace na sociální služby ze státního rozpočtu. Žádosti lze předkládat od 20. září do 20. října 2012.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

19. 9. 2012

Methanol – systém včasného varování

V souvislosti s aktuální sérií otrav metanolem a vyhlášené obecné prohibici by sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky chtěl touto cestou požádat o spolupráci nejen adiktologické služby, jejichž primární cílovou skupinou jsou uživatelé alkoholu, ale také služby, které jsou primárně zaměřeny na uživatele nealkoholových drog, ale mezi svými klienty mohou mít problémové uživatele alkoholu.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

17. 9. 2012

Konference ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY

Tato tématická konference se koná v rámci realizace projektu NRZP ČR „ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY“, program EK PROGRESS 2012. Konference se zúčastní zástupci Královéhradeckého kraje, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, úřadu Veřejného ochránce práv a další hosté z řad odborné veřejnosti.

Publikoval: odbor sociálních věcí

Celý článek

17. 9. 2012

CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2012 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Města, organizace i jednotlivce ocenil Královéhradecký kraj v dalším ročníku Ceny za přínos v sociálních službách. Čestné plakety tak ve čtvrtek 13. září převzali z rukou vrcholných představitelů Královéhradeckého kraje noví nositelé ocenění za práci v sociálních službách a rozvoj této oblasti. Ti vzešli ze sedmadvaceti nominovaných a vybráni byli hlasováním veřejnosti a taktéž výběrem odborných komisí.

Publikoval: odbor sociálních věcí

Celý článek

14. 9. 2012

Pozvánka na vernisáž výstavy „Romano barvaľipen – Romské bohatství“

01.10.2012 – 31.10.2012 – Občanské sdružení Salinger, konkrétně střediska Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní a Pražská Vás zvou na výstavu fotografií znázorňujících rozmanité podoby romského bohatství. Výstava „Romano barvaľipen – Romské bohatství“ se uskuteční v prostorách Nového Adalbertina na Velkém náměstí a bude zahájena v pondělí 1.10.2012 v 17 hodin vernisáží, můžete se těšit na bohatý kulturní program.

Publikoval: Silvie Hendrychová

Celý článek

12. 9. 2012

Informování o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje

V rámci individuální projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, došlo v období od března 2012 do srpna 2012 k realizaci aktivit vedoucích k informování o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje: • Informování o pomoci osobám pečujícím o seniora, • Informování seniorů závislých na pomoci druhé osoby, • Informování osob pečujících o dospělého člena domácnosti.

Celý článek

12. 9. 2012

Informování o pomoci osobám pečujícím o dítě s postižením

V měsíci červenci byla ukončena realizace veřejné zakázky pro Královéhradecký kraj, jejímž cílem bylo vytvoření informační brožury s názvem ,, Informování o pomoci osobám pečujícím o dítě s postižením“.

Publikoval: odbor sociálních věcí

Celý článek