Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

17. 9. 2012

CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2012 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Města, organizace i jednotlivce ocenil Královéhradecký kraj v dalším ročníku Ceny za přínos v sociálních službách. Čestné plakety tak ve čtvrtek 13. září převzali z rukou vrcholných představitelů Královéhradeckého kraje noví nositelé ocenění za práci v sociálních službách a rozvoj této oblasti. Ti vzešli ze sedmadvaceti nominovaných a vybráni byli hlasováním veřejnosti a taktéž výběrem odborných komisí.

Publikoval: odbor sociálních věcí

Celý článek

14. 9. 2012

Pozvánka na vernisáž výstavy „Romano barvaľipen – Romské bohatství“

01.10.2012 – 31.10.2012 – Občanské sdružení Salinger, konkrétně střediska Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní a Pražská Vás zvou na výstavu fotografií znázorňujících rozmanité podoby romského bohatství. Výstava „Romano barvaľipen – Romské bohatství“ se uskuteční v prostorách Nového Adalbertina na Velkém náměstí a bude zahájena v pondělí 1.10.2012 v 17 hodin vernisáží, můžete se těšit na bohatý kulturní program.

Publikoval: Silvie Hendrychová

Celý článek

12. 9. 2012

Informování o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje

V rámci individuální projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, došlo v období od března 2012 do srpna 2012 k realizaci aktivit vedoucích k informování o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje: • Informování o pomoci osobám pečujícím o seniora, • Informování seniorů závislých na pomoci druhé osoby, • Informování osob pečujících o dospělého člena domácnosti.

Celý článek

12. 9. 2012

Informování o pomoci osobám pečujícím o dítě s postižením

V měsíci červenci byla ukončena realizace veřejné zakázky pro Královéhradecký kraj, jejímž cílem bylo vytvoření informační brožury s názvem ,, Informování o pomoci osobám pečujícím o dítě s postižením“.

Publikoval: odbor sociálních věcí

Celý článek

23. 8. 2012

Zapojte se do kampaně mypracujeme.cz

Dne 1. srpna spustila organizace IQ Roma servis 2. ročník veřejné kampaně zaměřené na šíření pozitivních příkladů zaměstnaných Romů v České republice.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

21. 8. 2012

Vzdělávání jako prostředek k sociálnímu začleňování

V rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV proběhly dva akreditované kurzy, které lektorsky zajišťovalo občanské sdružení Quip – Společnost pro změnu.

Publikoval: Bc. Veronika Škopová

Celý článek

17. 8. 2012

Zhodnocení realizovaných kurzů vzdělávací agenturou Mgr. Jany Fišerové

Královéhradecký kraj nabízel pracovníkům sociálních služeb na svém území příležitost dále se vzdělávat díky projektu „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV“. V současné době se projekt blíží k závěru. Všechny vzdělávací kurzy budou ukončeny do konce září 2012.

Publikoval: Mgr. Jana Fišerová

Celý článek

13. 8. 2012

ZAČÍNÁ HLASOVÁNÍ, KTERÉ OCENÍ PŘÍNOS V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V KRAJI

Hradec Králové – Celkem šestadvacet subjektů, obcí či jednotlivců je nominováno ve čtyřech kategoriích letošního ročníku Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách.

Celý článek