Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

24.9.2012

Poohlédnutí se za vzdělávacími kurzy realizovanými Centrem dalšího vzdělávání MARLIN, s.r.o.

MARLIN s.r.o. je vzdělávací zařízení akreditované MŠMT ČR a MPSV ČR a společnost byla založena v roce 1994. Sídlo společnosti je v Uherském Hradišti a dalších 15 provozoven nalezneme ve 4 krajích (Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém a Pardubickém). Společnost se zaměřuje na vzdělávání a poradenství dospělých (rekvalifikační a vzdělávací kurzy, poradenské služby a činnosti centra bilanční diagnostiky, realizace veřejných zakázek ÚP a grantových projektů, tvorba a realizace firemního vzdělávání, vzdělávání veřejné správy a pracovníků v sociálních službách), projektovou činnost a agenturu práce.

20.9.2012

Dotační řízení MPSV vyhlášeno

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o dotace na sociální služby ze státního rozpočtu. Žádosti lze předkládat od 20. září do 20. října 2012.

19.9.2012

Methanol – systém včasného varování

V souvislosti s aktuální sérií otrav metanolem a vyhlášené obecné prohibici by sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky chtěl touto cestou požádat o spolupráci nejen adiktologické služby, jejichž primární cílovou skupinou jsou uživatelé alkoholu, ale také služby, které jsou primárně zaměřeny na uživatele nealkoholových drog, ale mezi svými klienty mohou mít problémové uživatele alkoholu.

17.9.2012

Konference ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY

Tato tématická konference se koná v rámci realizace projektu NRZP ČR „ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY“, program EK PROGRESS 2012. Konference se zúčastní zástupci Královéhradeckého kraje, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, úřadu Veřejného ochránce práv a další hosté z řad odborné veřejnosti.

17.9.2012

CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2012 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Města, organizace i jednotlivce ocenil Královéhradecký kraj v dalším ročníku Ceny za přínos v sociálních službách. Čestné plakety tak ve čtvrtek 13. září převzali z rukou vrcholných představitelů Královéhradeckého kraje noví nositelé ocenění za práci v sociálních službách a rozvoj této oblasti. Ti vzešli ze sedmadvaceti nominovaných a vybráni byli hlasováním veřejnosti a taktéž výběrem odborných komisí.

14.9.2012

Pozvánka na vernisáž výstavy „Romano barvaľipen – Romské bohatství“

01.10.2012 – 31.10.2012 – Občanské sdružení Salinger, konkrétně střediska Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní a Pražská Vás zvou na výstavu fotografií znázorňujících rozmanité podoby romského bohatství. Výstava „Romano barvaľipen – Romské bohatství“ se uskuteční v prostorách Nového Adalbertina na Velkém náměstí a bude zahájena v pondělí 1.10.2012 v 17 hodin vernisáží, můžete se těšit na bohatý kulturní program.

12.9.2012

Informování o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje

V rámci individuální projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, došlo v období od března 2012 do srpna 2012 k realizaci aktivit vedoucích k informování o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje: • Informování o pomoci osobám pečujícím o seniora, • Informování seniorů závislých na pomoci druhé osoby, • Informování osob pečujících o dospělého člena domácnosti.