Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

30. 9. 2013

Síť sociálních služeb postupně získá novou podobu

Stabilní a objektivní financování sociálních služeb je cílem aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III, realizovaného Královéhradeckým krajem.

Publikoval: Petra Součková

Celý článek

20. 9. 2013

Je vám nad 60 let a pomáháte seniorům? Přihlaste se do druhého ročníku Dobré duše.

Řada vašich vrstevníků, kteří si užívají zaslouženého důchodu, se věnuje už jen péči o vnoučata nebo práci na zahrádce. Vy ale cítíte, že ke svému životu potřebujete víc. Potřebujete vědět, že jste svému okolí prospěšní a pomáháte mu. Naplňuje vás práce pro druhé lidi, a proto jste se začali věnovat dobrovolnictví, které se stalo vaším novým životním posláním. Právě pro lidi, jako jste vy, je určen projekt Dobrá duše. Přihlaste se do druhého ročníku tohoto projektu, který startuje právě nyní. Třeba právě váš příběh osloví odbornou porotu a budete oceněni.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

17. 9. 2013

Týdny pro duševní zdraví v Hradci Králové

Občanské sdužení Péče o duševní zdraví ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou Fakultní nemocnice v Hradci Králové organizují v týdnu od 7. října do 10. října 2013 Týdny pro duševní zdraví. Cílem akce je působit na veřejnost, aby neodsuzovala duševně nemocné. Podporuje lidi v tom, aby se nebáli své potíže přiznat sam sobě a nebáli se vyhledat pomoc. V rámci akce proběhne řada seminářů, které jsou otevřeny odborné i laické veřejnosti. Vstup na všechny akce je volný.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

29. 8. 2013

Přechod právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

V souvislosti s předpokládanou účinností Občanského zákoníku se objevují dotazy poskytovatelů na přechod občanských sdružení na jinou právní formu a tím i změnu v registraci poskytovatelů sociálních služeb. Nejčastější dotazy se týkají změny občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a způsob a doklady, jakým tuto změnu doložit pro registraci.

Publikoval: Tomáš Grulich

Celý článek

22. 8. 2013

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV

V září Královéhradecký kraj zahájí realizaci v pořadí čtvrtého projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Královéhradeckém kraji s důrazem na posílení role služeb komunitních, zkvalitnit výkon sociální práce a současně zefektivnit nástroje systémového řízení Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

8. 8. 2013

Praktická konference projektu SKOK DO EVROPY

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci v rámci projektu SKOK do Evropy, kterou pořádá organizace SKOK do života, o.p.s. Hradec Králové a která je zaměřená na sdílení praktických zkušeností týkající se tréninku dovedností dospělých lidí s mentálním postižením.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

12. 7. 2013

EU je na půl cesty k rovnosti žen a mužů, Česká republika obsadila příčku patnáctou

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) 13. června 2013 představil Index genderové rovnosti (GEI) pro Evropskou unii.

Publikoval: Jana Fiedlerová

Celý článek

19. 6. 2013

Sociální pracovnice a pracovníci získávali cenné zkušenosti za hranicemi

Ve dnech 20. – 24. 5. 2013 se uskutečnil první běh stáže v rámci projektu Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí. Cílem projektu je seznámit se a především šířit dobrou praxi a v závislosti na možnostech českého prostředí, legislativy či regionálních specifik navrhovat opatření ke zvýšení kvality sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučeným, služeb pro rodiny a také v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů.

Publikoval: Petra Lehká

Celý článek

23. 5. 2013

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“

Poznejme se navzájem je název již pátého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 7. 6. 2013 od 10.00 do 19.00 v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou v Hradecké ulici. Akce je realizována za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové a koná se pod záštitou primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma.

Publikoval: Petra Součková

Celý článek

15. 5. 2013

DOSTAL JSEM VELKOU RÁNU OD ŽIVOTA

Velmi rád bych touto cestou poděkoval předsedovi správní rady Nadačního fondu pomoci, panu Karlu Janečkovi PhD, řediteli fondu, panu Čestmíru Horkému, a všem jeho spolupracovníkům.

Celý článek