Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

29.8.2013

Přechod právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

V souvislosti s předpokládanou účinností Občanského zákoníku se objevují dotazy poskytovatelů na přechod občanských sdružení na jinou právní formu a tím i změnu v registraci poskytovatelů sociálních služeb. Nejčastější dotazy se týkají změny občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a způsob a doklady, jakým tuto změnu doložit pro registraci.

22.8.2013

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV

V září Královéhradecký kraj zahájí realizaci v pořadí čtvrtého projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Královéhradeckém kraji s důrazem na posílení role služeb komunitních, zkvalitnit výkon sociální práce a současně zefektivnit nástroje systémového řízení Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

8.8.2013

Praktická konference projektu SKOK DO EVROPY

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci v rámci projektu SKOK do Evropy, kterou pořádá organizace SKOK do života, o.p.s. Hradec Králové a která je zaměřená na sdílení praktických zkušeností týkající se tréninku dovedností dospělých lidí s mentálním postižením.

19.6.2013

Sociální pracovnice a pracovníci získávali cenné zkušenosti za hranicemi

Ve dnech 20. – 24. 5. 2013 se uskutečnil první běh stáže v rámci projektu Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí. Cílem projektu je seznámit se a především šířit dobrou praxi a v závislosti na možnostech českého prostředí, legislativy či regionálních specifik navrhovat opatření ke zvýšení kvality sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučeným, služeb pro rodiny a také v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů.

23.5.2013

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“

Poznejme se navzájem je název již pátého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 7. 6. 2013 od 10.00 do 19.00 v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou v Hradecké ulici. Akce je realizována za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové a koná se pod záštitou primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma.

15.5.2013

DOSTAL JSEM VELKOU RÁNU OD ŽIVOTA

Velmi rád bych touto cestou poděkoval předsedovi správní rady Nadačního fondu pomoci, panu Karlu Janečkovi PhD, řediteli fondu, panu Čestmíru Horkému, a všem jeho spolupracovníkům.

7.5.2013

Nastavení spolupráce obcí a kraje při řízení financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se v prostorách sálu zastupitelstva na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskutečnilo úvodní setkání zástupců obcí a kraje na téma Nastavení spolupráce při řízení financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Setkání bylo realizováno v rámci individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III.