Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

19.6.2013

Sociální pracovnice a pracovníci získávali cenné zkušenosti za hranicemi

Ve dnech 20. – 24. 5. 2013 se uskutečnil první běh stáže v rámci projektu Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí. Cílem projektu je seznámit se a především šířit dobrou praxi a v závislosti na možnostech českého prostředí, legislativy či regionálních specifik navrhovat opatření ke zvýšení kvality sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučeným, služeb pro rodiny a také v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů.

23.5.2013

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“

Poznejme se navzájem je název již pátého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 7. 6. 2013 od 10.00 do 19.00 v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou v Hradecké ulici. Akce je realizována za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové a koná se pod záštitou primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma.

15.5.2013

DOSTAL JSEM VELKOU RÁNU OD ŽIVOTA

Velmi rád bych touto cestou poděkoval předsedovi správní rady Nadačního fondu pomoci, panu Karlu Janečkovi PhD, řediteli fondu, panu Čestmíru Horkému, a všem jeho spolupracovníkům.

7.5.2013

Nastavení spolupráce obcí a kraje při řízení financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se v prostorách sálu zastupitelstva na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskutečnilo úvodní setkání zástupců obcí a kraje na téma Nastavení spolupráce při řízení financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Setkání bylo realizováno v rámci individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III.

21.3.2013

Workshop na téma Férové zaměstnávání

Liga lidských práv si Vás dovoluje pozvat na workshop na téma Férové zaměstnávání spojený s promítáním dokumentárního filmu Ploty. Workshop se koná 28. března 2013 od 10:00 do 16:00 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, místnost 9-P1.905. Workshop je součástí projektu, jehož cílem je podpora začlenění lidí s postižením na trh práce, který představuje odrazový můstek pro integraci těchto lidí do majoritní společnosti. Účast na workshopu je bezplatná.

14.3.2013

Královéhradecký kraj zahájí realizaci projektu Rozvoj III

V dubnu bude zahájena realizace dalšího, v pořadí třetího projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Projekt se zaměří na podporu procesu zavádění víceletého financování, podporu poskytovatelů při rozvoji kvality sociálních služeb a tvorbu podkladů pro další strategické směřování sociálních služeb v kraji. Hlavím cílem projektu je zabezpečit stabilitu, kvalitu a efektivitu sociálních služeb a vytváření podmínek pro poskytování služeb v přirozené komunitě.

21.2.2013

MPSV: Hledáme řešení, jak pomoci sociálním službám

Z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí letos putuje na podporu sociální služeb 6,05 miliardy korun. Resort v dotacích rozdělí o 360 milionů korun méně než za celý loňský rok. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR říká, že je potřeba dalších 490 miliónů korun, zejména na individuální projekty. Po jednání s ministryní Ludmilou Müllerovou se zástupci asociace a krajů shodli na tom, že je potřeba více zapojit kraje do dotačního řízení a přehodnotit potřebnost a efektivitu služeb v jednotlivých krajích. Další jednání je naplánováno na březen.