Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

14. 3. 2013

Královéhradecký kraj zahájí realizaci projektu Rozvoj III

V dubnu bude zahájena realizace dalšího, v pořadí třetího projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Projekt se zaměří na podporu procesu zavádění víceletého financování, podporu poskytovatelů při rozvoji kvality sociálních služeb a tvorbu podkladů pro další strategické směřování sociálních služeb v kraji. Hlavím cílem projektu je zabezpečit stabilitu, kvalitu a efektivitu sociálních služeb a vytváření podmínek pro poskytování služeb v přirozené komunitě.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

21. 2. 2013

MPSV: Hledáme řešení, jak pomoci sociálním službám

Z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí letos putuje na podporu sociální služeb 6,05 miliardy korun. Resort v dotacích rozdělí o 360 milionů korun méně než za celý loňský rok. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR říká, že je potřeba dalších 490 miliónů korun, zejména na individuální projekty. Po jednání s ministryní Ludmilou Müllerovou se zástupci asociace a krajů shodli na tom, že je potřeba více zapojit kraje do dotačního řízení a přehodnotit potřebnost a efektivitu služeb v jednotlivých krajích. Další jednání je naplánováno na březen.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

7. 2. 2013

Zpátky, jinak. Začít nový život po návratu z vězení nebo léčby bude nyní jednodušší.

Od počátku roku pomáhá občanské sdružení Laxus se započetím nového života lidem, kteří se vrací z výkonu trestu nebo léčby závislostí. V rámci projektu s názvem „Zpátky, jinak“ plánují pracovníci sdružení pomoci až šesti stovkám osob, které kvůli drogám skončily ve věznicích a léčebnách.

Publikoval: Petra Součková

Celý článek

7. 2. 2013

Projekt Zpátky, jinak

Hlavním cílem projektu je zajistit pokud možno plynulý návrat osob opouštějících vězení a osob, které ukončily léčbu závislosti na návykových látkách, nebo se jí podrobují, zpět do společnosti a jejich integraci na trh práce.

Publikoval: Petra Součková

Celý článek

4. 2. 2013

Výsledky dotací MPSV zveřejněny

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky dotací na poskytování sociálních služeb pro rok 2013. Dotační řízení respektovalo návrhy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Celkové směrné číslo bylo více než 326 milionů korun a bylo tedy vyšší než v době projednávání návrhů s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

31. 10. 2012

Závěrečné setkání k projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV

Ve čtvrtek 25. 10. 2012 se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové uskutečnilo závěrečné setkání k individuálnímu projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV.

Publikoval: Ing. Petra Součková

Celý článek

18. 10. 2012

V Hradci Králové proběhla konference věnovaná problematice užívání návykových látek u dětí

Více než osmdesát účastníků z řad škol i školských zařízení, neziskových organizací a dalších subjektů se v pondělí 15. října 2012 sešlo v prostorách Krajského úřadu k příležitosti konání konference na téma „Dítě a droga“.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

10. 10. 2012

Koncepce prevence kriminality na léta 2012 až 2016 v Královéhradeckém kraji

Koncepce prevence kriminality v Královéhradeckém kraji na léta 2012 až 2016.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

24. 9. 2012

Konference na téma Sociální rehabilitace versus sociální podnikání – možnosti, příležitosti, rizika v rámci projektu Oblastní charity Hradec Králové

Výměnou zkušeností se zahraničními partnery k inovaci a zkvalitnění sociálních služeb směřujících na trh práce

Celý článek