Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

21.3.2013

Workshop na téma Férové zaměstnávání

Liga lidských práv si Vás dovoluje pozvat na workshop na téma Férové zaměstnávání spojený s promítáním dokumentárního filmu Ploty. Workshop se koná 28. března 2013 od 10:00 do 16:00 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, místnost 9-P1.905. Workshop je součástí projektu, jehož cílem je podpora začlenění lidí s postižením na trh práce, který představuje odrazový můstek pro integraci těchto lidí do majoritní společnosti. Účast na workshopu je bezplatná.

14.3.2013

Královéhradecký kraj zahájí realizaci projektu Rozvoj III

V dubnu bude zahájena realizace dalšího, v pořadí třetího projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Projekt se zaměří na podporu procesu zavádění víceletého financování, podporu poskytovatelů při rozvoji kvality sociálních služeb a tvorbu podkladů pro další strategické směřování sociálních služeb v kraji. Hlavím cílem projektu je zabezpečit stabilitu, kvalitu a efektivitu sociálních služeb a vytváření podmínek pro poskytování služeb v přirozené komunitě.

21.2.2013

MPSV: Hledáme řešení, jak pomoci sociálním službám

Z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí letos putuje na podporu sociální služeb 6,05 miliardy korun. Resort v dotacích rozdělí o 360 milionů korun méně než za celý loňský rok. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR říká, že je potřeba dalších 490 miliónů korun, zejména na individuální projekty. Po jednání s ministryní Ludmilou Müllerovou se zástupci asociace a krajů shodli na tom, že je potřeba více zapojit kraje do dotačního řízení a přehodnotit potřebnost a efektivitu služeb v jednotlivých krajích. Další jednání je naplánováno na březen.

7.2.2013

Projekt Zpátky, jinak

Hlavním cílem projektu je zajistit pokud možno plynulý návrat osob opouštějících vězení a osob, které ukončily léčbu závislosti na návykových látkách, nebo se jí podrobují, zpět do společnosti a jejich integraci na trh práce.

4.2.2013

Výsledky dotací MPSV zveřejněny

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky dotací na poskytování sociálních služeb pro rok 2013. Dotační řízení respektovalo návrhy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Celkové směrné číslo bylo více než 326 milionů korun a bylo tedy vyšší než v době projednávání návrhů s poskytovateli a obcemi.