Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

18. 10. 2012

V Hradci Králové proběhla konference věnovaná problematice užívání návykových látek u dětí

Více než osmdesát účastníků z řad škol i školských zařízení, neziskových organizací a dalších subjektů se v pondělí 15. října 2012 sešlo v prostorách Krajského úřadu k příležitosti konání konference na téma „Dítě a droga“.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

10. 10. 2012

Koncepce prevence kriminality na léta 2012 až 2016 v Královéhradeckém kraji

Koncepce prevence kriminality v Královéhradeckém kraji na léta 2012 až 2016.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

24. 9. 2012

Konference na téma Sociální rehabilitace versus sociální podnikání – možnosti, příležitosti, rizika v rámci projektu Oblastní charity Hradec Králové

Výměnou zkušeností se zahraničními partnery k inovaci a zkvalitnění sociálních služeb směřujících na trh práce

Celý článek

24. 9. 2012

Romodrom je členem mezirezortní pracovní skupiny psychosociální pomoci Královéhradeckého kraje

Hradec Králové, 17. 9. 2012 – Romodrom se zapojil do mezirezortní pracovní skupiny psychosociální pomoci Královéhradeckého kraje

Publikoval: Mgr. Lenka Matoušková

Celý článek

24. 9. 2012

Poohlédnutí se za vzdělávacími kurzy realizovanými Centrem dalšího vzdělávání MARLIN, s.r.o.

MARLIN s.r.o. je vzdělávací zařízení akreditované MŠMT ČR a MPSV ČR a společnost byla založena v roce 1994. Sídlo společnosti je v Uherském Hradišti a dalších 15 provozoven nalezneme ve 4 krajích (Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém a Pardubickém). Společnost se zaměřuje na vzdělávání a poradenství dospělých (rekvalifikační a vzdělávací kurzy, poradenské služby a činnosti centra bilanční diagnostiky, realizace veřejných zakázek ÚP a grantových projektů, tvorba a realizace firemního vzdělávání, vzdělávání veřejné správy a pracovníků v sociálních službách), projektovou činnost a agenturu práce.

Publikoval: Mgr. Martina Kaletová

Celý článek

20. 9. 2012

Materiály ze společného jednání obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb 2012

Zveřejňujeme materiály prezentované na společných jednání obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb, která proběhla v 7 oblastech Královéhradeckého kraje v týdnu od 27. do 31. srpna 2012.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

20. 9. 2012

Dotační řízení MPSV vyhlášeno

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o dotace na sociální služby ze státního rozpočtu. Žádosti lze předkládat od 20. září do 20. října 2012.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

19. 9. 2012

Methanol – systém včasného varování

V souvislosti s aktuální sérií otrav metanolem a vyhlášené obecné prohibici by sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky chtěl touto cestou požádat o spolupráci nejen adiktologické služby, jejichž primární cílovou skupinou jsou uživatelé alkoholu, ale také služby, které jsou primárně zaměřeny na uživatele nealkoholových drog, ale mezi svými klienty mohou mít problémové uživatele alkoholu.

Publikoval: Michaela Klementová

Celý článek

17. 9. 2012

Konference ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY

Tato tématická konference se koná v rámci realizace projektu NRZP ČR „ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY“, program EK PROGRESS 2012. Konference se zúčastní zástupci Královéhradeckého kraje, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, úřadu Veřejného ochránce práv a další hosté z řad odborné veřejnosti.

Publikoval: odbor sociálních věcí

Celý článek