Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Plán sociálních služeb

23. 2. 2017

Příprava Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018 - 2026

V období březen až září 2017 Královéhradecký kraj připravuje Strategii v oblasti sociálních služeb pro období 2018 - 2026 a Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 - 2020. Oba dokumenty se budou zabývat především rozvojem sítě sociálních služeb, budou formulovat požadavky na služby zajišťované v síti sociálních služeb, cíle v oblasti resortní spolupráce i meziresortní spolupráce v oblasti zdravotnictví a školství, bude se zabývat vazbou sociálních služeb na oblast sociálního bydlení a nezbytně se dotkne vývoje požadavků na oblast infrastruktury sociálních služeb. V rámci příprav proběhne sběr podnětů od veřejnosti, obcí i poskytovatelů sociálních služeb. Podněty k rozvoji sítě sociálních služeb může poskytnout kdokoli z veřejnosti.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

22. 2. 2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 až 2017 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2017 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

8. 12. 2016

Aktuální plán rozvoje sociálních služeb

Královéhradecký kraj vytváří, v souladu se zákonem o sociálních službách, plán rozvoje sociálních služeb.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

7. 8. 2014

Tvorba Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 a 2016

Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 a 2016 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2016 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

20. 9. 2012

Materiály ze společného jednání obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb 2012

Zveřejňujeme materiály prezentované na společných jednání obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb, která proběhla v 7 oblastech Královéhradeckého kraje v týdnu od 27. do 31. srpna 2012.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

9. 8. 2012

Příprava Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 a 2014

Královéhradecký kraj připravuje Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhraeckém kraji pro období 2013 a 2014. Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizaci sítě provádí na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

10. 2. 2012

Proces vzniku plánu sociálních služeb

Krajský plán sociálních služeb byl připravován v letech 2009 – 2010. Dokument vznikl v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: admin admin

Celý článek

22. 8. 2011

Materiály ze společného jednání obcí, Královéhradeckého kraje a poskytovatelů sociálních služeb k tématice sociálních služeb

Zveřejňujeme materiály, které byly prezentovány na setkáních v měsíci srpnu 2011.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

18. 12. 2007

Plánování sociálních služeb v obcích Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj podporuje komunitní plánování především na úrovni spádových oblastí obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí třetího stupně). Výstupy z místních komunitních plánů využívá v krajském plánu rozvoje sociálních služeb.

Publikoval: Milan Šveřepa

Celý článek