Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Plán sociálních služeb

20. 9. 2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro rok 2018

Královéhradecký kraj připravuje Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok 2018. Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji bude přílohou k připravované Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018 – 2026. Síť, která je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti, je vytvářena na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě bude připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

23. 2. 2017

Příprava Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018 - 2026

V období březen až září 2017 Královéhradecký kraj připravuje Strategii v oblasti sociálních služeb pro období 2018 - 2026 a Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 - 2020. Oba dokumenty se budou zabývat především rozvojem sítě sociálních služeb, budou formulovat požadavky na služby zajišťované v síti sociálních služeb, cíle v oblasti resortní spolupráce i meziresortní spolupráce v oblasti zdravotnictví a školství, bude se zabývat vazbou sociálních služeb na oblast sociálního bydlení a nezbytně se dotkne vývoje požadavků na oblast infrastruktury sociálních služeb. V rámci příprav proběhne sběr podnětů od veřejnosti, obcí i poskytovatelů sociálních služeb. Podněty k rozvoji sítě sociálních služeb může poskytnout kdokoli z veřejnosti.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

22. 2. 2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 až 2017 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2017 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

8. 12. 2016

Aktuální plán rozvoje sociálních služeb

Královéhradecký kraj vytváří, v souladu se zákonem o sociálních službách, plán rozvoje sociálních služeb.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

7. 8. 2014

Tvorba Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 a 2016

Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 a 2016 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2016 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

20. 9. 2012

Materiály ze společného jednání obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb 2012

Zveřejňujeme materiály prezentované na společných jednání obcí, kraje a poskytovatelů sociálních služeb, která proběhla v 7 oblastech Královéhradeckého kraje v týdnu od 27. do 31. srpna 2012.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

9. 8. 2012

Příprava Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 a 2014

Královéhradecký kraj připravuje Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhraeckém kraji pro období 2013 a 2014. Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizaci sítě provádí na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

10. 2. 2012

Proces vzniku plánu sociálních služeb

Krajský plán sociálních služeb byl připravován v letech 2009 – 2010. Dokument vznikl v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: admin admin

Celý článek

22. 8. 2011

Materiály ze společného jednání obcí, Královéhradeckého kraje a poskytovatelů sociálních služeb k tématice sociálních služeb

Zveřejňujeme materiály, které byly prezentovány na setkáních v měsíci srpnu 2011.

Publikoval: Jiří Zeman

Celý článek

18. 12. 2007

Plánování sociálních služeb v obcích Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj podporuje komunitní plánování především na úrovni spádových oblastí obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí třetího stupně). Výstupy z místních komunitních plánů využívá v krajském plánu rozvoje sociálních služeb.

Publikoval: Milan Šveřepa

Celý článek