Cestovní ruch

8.1.2020

Tradiční setkání turistických informačních center a destinačních managementů Královéhradeckého a Pardubického kraje

Šedesátka zástupců turistických informačních center (TIC) a destinačních managementů Královéhradeckého a Pardubického kraje se setkala 4. a 5. prosince v Rychnově nad Kněžnou, aby se seznámila, co se za rok od minulého setkání v oblasti informačních center změnilo, zároveň se vzájemně informovala o novinkách ve svých oblastech a vyměnila si zkušenosti s uvedením příkladů dobré praxe

13.11.2019

MMR vyhlásilo nový Národní program na nadregionální témata a na rozvoj doprovodné infrastruktury

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

10.6.2019

Česko opět hledá svou excelentní destinaci

Projekt EDEN (European Destinations of Excellence), jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie, vyhlašuje další soutěžní ročník. Letošní téma se týká lázeňství a well-being turismu a také Česká republika hledá svého výherce.

4.3.2019

Konference Cykloturistika a aktivní dovolená

V rámci veletrhu Infotour a cykloturistika bude dne 8. 3. 2019 v Eliščině sále (KC Aldis Hradec Králové) probíhat konference o novinkách a plánech v oblasti cykloturistiky a aktivní turistiky v Královéhradeckém kraji. Pozvánku s podrobným programem naleznete v příloze.

27.11.2017

Nová výzva do Národního programu podpory cestovního ruchu

Rok 2018 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry cílené především na účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace a místa.

22.11.2017

Vítězem soutěže EDEN 2017 se staly Orlické hory a Podorlicko

Ve finále letošního ročníku soutěže EDEN tentokrát zazářily Orlické hory a Podorlicko, které získaly vítězný titul Excelentní evropské destinace s jedinečným kulturním produktem. Do soutěžního projektu Evropské komise se zapojily s produktem Zámky na Orlici – česká Loira. Ocenění vyzdvihlo destinaci na evropskou úroveň.