Rozvoj kraje - aktuální informace

25.5.2020

Poslední výzva "kotlíkových dotací"

Královéhradecký kraj plánuje další, tentokrát zřejmě již poslední výzvu „kotlíkových dotací“. V případě, že Rada Královéhradeckého kraje schválí na svém jednání 8.6. vyhlášení průběžné výzvy, tentokrát 20OPK01, bude poslední výzva na kotlíkové dotace probíhat začátkem září 2020.

22.5.2020

Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL“

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL/Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát - Centrum pro regionální rozvoj ČR. Více informací naleznete v sekci Interreg V-A Česká republika - Polsko ve složce Aktuality.

2.4.2020

Informace pro žadatele/příjemce dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních programů na rok 2020

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky z důvodu epidemie vyvolané koronavirem COVID-19 a za účelem eliminace případných nejasností v postupu při uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci jeho dotačních programů na rok 2020 nebo při využívání již poskytnuté dotace na realizaci projektu sdělujeme v příloze důležité informace pro žadatele/příjemce dotací a žádáme je, aby se s nimi seznámili. V případě potřeby se žadatelé/příjemci dotací mohou obrátit na pracovníky oddělení krajských dotací, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu.

16.3.2020

Zrušení akcí KAP KHK

Z důvodu nařízení vlády jsou zrušeny akce pořádané v rámci projektu KAP KHK plánované v březnu a dubnu 2020.