Usnesení zastupitelstva - archiv

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

 25. zasedání   26. 01. 2012
 26. zasedání   22. 03. 2012
 27. zasedání   03. 05. 2012
   28. zasedání   14. 06. 2012
 29. zasedání   06. 09. 2012
 30. zasedání   04. 10. 2012

Konání: 4.10.2012

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Podpora veřejně prospěšných projektů v roce 2012 a 2013; Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012; Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

Konání: 6.9.2012

USNESENÍ z 29.zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2012; Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013; Podpora veřejně prospěšných projektů; Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a zásady poskytování dotací z tohoto programu

Konání: 22.3.2012

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Schválení příjemců dotací z krajských dotačních programů; Projednání účetních závěrek, zpráv o činnosti a výsledků hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2011; Schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2011; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016; 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

Konání: 26.1.2012

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Poskytnutí neinvestičních dotací; Schválení individuálních projektů v oblasti sociální; Optimalizace středního školství; Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016; Dotační program na podporu prorodinných aktivit v roce 2012;

Konání: 1.12.2011

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Schválení zařazení a změny financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2012; Dotační programy pro rok 2012; 4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2012