Investiční příležitosti

11. 1. 2019

Lokality určené pro investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji

XLSX CSV GeoJSON SHP (WGS84) SHP (S-JTSK Krovak EastNorth) zdroj Datum aktualizace
Portál Investiční příležitosti KHK 18.7.2018

Popis dat - společná data všech uveřejněných formátů:

 • id -       identifikátor záznamu
 • nazev - název lokality
 • rozloha - rozloha lokality v m2
 • obec_id -   kód obce dle LAU (katalog objektů ZABAGED - KODLAU2)
 • lokalita_typ_id  - číselník:  B= brownfield, R= rozvojová plocha
 • vyuziti_mira_id - číselník:  N= nevyužito, C=částečně využito
 • vyuziti_zpusob_id -číselník: B=bydlení, O=občanská vybavenost, V=výroba
 • popis - popis lokality
 • souc_vyuziti - slovní popis současného využití
 • vlast_vztahy - slovní popis vlastnických vztahů
 • dop_dostupnost - slovní popis dopravní dostupnosti
 • tech_infrastruktura - slovní popis technické infrastruktury
 • eko_zateze - slovní popis ekologické zátěže
 • limity_ochrany - slovní popis ochranných pásem včetně návrhů
 • pamatkova_ochrana - slovní popis památkové ochrany
 • poznamka - poznámka
 • naz_ob  - název obce
 • naz_orp - název ORP (obce s rozšířenou působností)
 • orp_id - kód  ORP dle ČSÚ
 • lokalita_typ - slovní popis typu lokality
 • vyuziti_mira - slovní popis míry využití
 • vyuziti_zpusob - slovní popis způsobu využití

Formát  XLSX a CSV:

 • WTK - formát zápisu vektorové geometrie (souřadnice v systému WGS84)

Formát SHP:

 • X - souřadnice v systému WGS84 nebo S-JTSK (Krovak EastNorth)
 • Y - souřadnice  v systému WGS84 nebo S-JTSK (Krovak EastNorth)