Integrovaný záchranný systém

24. 7. 2019

Policie

Seznam služeben Policie ČR v Královéhradeckém kraji.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
KHK*) 10. 01. 2019

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • kód okresu - kód okresu sídla služebny dle RÚIAN
 • název okresu / územní odbor - název okresu (sídla) služebny
 • obvod - název obvodního oddělení / policejní stanice
 • ulice
 • číslo popisné
 • město
 • PSČ - poštovní směrovací číslo
 • WKT - formát zápisu vektorové geometrie
 • GPS - souřadnice systému GPS
 • telefon - telefonní číslo služebny / stanice
 • fax - faxové číslo služebny / stanice
 • e-mail - kontaktní e-mail služebny / stanice

Stanice a pracoviště HZS

Seznam pracovišť Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
KHK*) 10. 01. 2019

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • kód okresu - kód okresu pracoviště dle RÚIAN
 • název okresu / územní odbor - název okresu (sídla) pracoviště
 • druh pracoviště - druh pracoviště HZS
 • typ stanice - typ stanice HZS
 • ulice
 • číslo popisné
 • město
 • PSČ - poštovní směrovací číslo
 • WKT - formát zápisu vektorové geometrie
 • GPS - souřadnice systému GPS
 • telefon - telefonní číslo stanice
 • e-mail - kontaktní e-mail stanice

Výjezdové základny ZZS

Seznam výjezdových skupin ZZS (Zdravotnické záchranné služby) Královéhradeckého kraje podle oblasti plošného pokrytí.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
KHK*) 10. 01. 2019

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • oblast - oblast plošného pokrytí kraje výjezdovými skupinami ZZS Královéhradeckého kraje
 • výjezdová základna - název výjezdové základny
 • ulice
 • číslo popisné
 • kód obce - kód obce sídla výjezdové základny ZZS dle RÚIAN
 • název obce - název obce sídla výjezdové základny ZZS
 • PSČ - poštovní směrovací číslo