V objektech sociálních služeb se zvýší komfort při pohybu handicapovaných osob

6. 12. 2021

Osm investičních projektů zajistí bezbariérový pohyb v budovách tří příspěvkových organizací poskytující sociální služby. Jedná se zejména o pořízení schodišťových plošin sloužících bezproblémovému pohybu vozíčkářů, stavební úpravy před vstupem do objektu či zajištění bezbariérovosti jednotlivých sociálních zařízení. Celkové náklady na tyto projekty se odhadují na více jak šest milionů korun.

Barevné domky Hajnice projdou modernizací za téměř 148 milionů korun

„Schválili jsme realizaci osmi projektů pro tři příspěvkové organizace s cílem vytvořit kvalitní podmínky pro bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob. Odhad celkových nákladů přesahuje šest milionů korun. Na financování většiny nákladů chceme využít výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kdy výše dotace je 75 procent z uznatelných nákladů,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová.

Vedení Domova na Stříbrném vrchu plánuje instalovat schodišťové plošiny za 678 tisíc korun do Horní a Kalátovy vily v Rokytnici v Orlických horách.

Domov sociálních služeb Skřivany připravuje projekt na stavbu schodišťové plošiny ve stávajících třech objektech domova, a to celkem za 817 tisíc korun.

Příspěvková organizace Barevné domky Hajnice chce s krajskou pomocí instalovat schodišťovou plošinu pro Oranžový dům a současně zrekonstruovat hygienické zázemí v Bílém domku, kde je pro klienty k dispozici chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením. Úpravou pro bezbariérový přístup projdou také venkovní prostory před vstupem do objektů. Cena všech projektů se odhaduje na více jak 4,5 milionu korun.

Nákup a montáž plošin by se měla uskutečnit v průběhu příštího roku. Podání žádosti a administraci projektů má na starosti krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.