KONCEPCE CYKLODOPRAVY KRAJE

14. 6. 2006 Autor: odd. cestovního ruchu

V březnu 2003 vypracovala firma SURPMO, a.s., Atelier Hradec Králové pro Královéhradecký kraj materiál "Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje". Zastupitelstvo kraje schválilo tento materiál na svém 19.zasedání dne 24.dubna 2003 (Usnesení č.19/468/2003).

V březnu 2003 vypracovala firma SURPMO, a.s., Atelier Hradec Králové pro Královéhradecký kraj materiál "Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje". Zastupitelstvo kraje schválilo tento materiál na svém 19.zasedání dne 24.dubna 2003 (Usnesení č.19/468/2003).

PŘÍLOHY

1. Základní systém cyklodopravy - koncepce

KONCEPCE CYKLODOPRAVY KRAJE

KONCEPCE CYKLODOPRAVY KRAJE