Organizace v kultuře

17. 9. 2019 Autor: Antonín Šimek

Královéhradecký kraj zřizuje v oblasti kultury a památkové péče deset příspěvkových organizací a je spoluzakladatel čtyř obecně prospěšných společností. Dále přispívá pověřeným knihovnám, které zajišťují servis pro obecní knihovny ve svém územním obvodu.


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Královéhradecký kraj zřizuje v oblasti kultury a památkové péče deset příspěvkových organizací.

MUZEA

GALERIE

KNIHOVNY

HVĚZDÁRNY

OSTATNÍ


OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Královéhradecký kraj je spoluzakladatel čtyř obecně prospěšných společností.

DIVADLO A HUDBA

OSTATNÍ


REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN

Královéhradecký kraj podporuje rozvoj knihoven v kraji zejména zajištěním dotace na regionální funkce knihoven. Královéhradecký kraj poskytl v roce 2018 na regionální funkce 8 466 000 Kč, což je o 2,5 milionu více než v roce 2014. V Královéhradeckém kraji zajišťuje regionální funkce Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Příjemci regionálních služeb jsou knihovny zřizované městy a obcemi, pobočky knihoven v přidružených obcích a knihovny specializované (celkem 383 knihoven).

POVĚŘENÉ KNIHOVNY ZAPOJENÉ DO VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ:

Knihovna města Hradce Králové

Městská knihovna Náchod

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově

Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně