Výběrová řízení na pozice v rámci Evropských škol pro rok 2021

19. 1. 2021 Autor: Daniel Horáček

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro rok 2021 výběrová řízení na osm pozic v rámci systému Evropských škol.

MŠMT vyhlásilo výběrová řízení na osm pozic v rámci systému Evropských škol.

Na Evropských školách jsou vzdělávány nejen děti pracovníků institucí EU, ale také děti pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Pro tyto děti je vzdělávání na Evropských školách bezplatné. To platí i pro děti učitelů a administrativních pracovníků školy. Evropské školy mohou navštěvovat také děti pracovníků soukromých společností, a to na základě smluv uzavřených s Nejvyšší radou Evropských škol. V tomto případě tyto soukromé společnosti hradí školné. Na Evropských školách mohou být vzdělávány i děti ostatních osob, které však mohou navštěvovat Evropské školy jen v případě volných kapacit. Rodiče těchto dětí pak platí školné v plné výši.

Učitele vysílají a platí členské státy. Plat je stanoven dle platových předpisů vysílající země, z rozpočtu Evropských škol je pak učitelům vyplácen tzv. evropský přídavek, který vyrovnává jejich národní plat na úroveň země, ve které je Evropská škola situována. Učitele může členská země vybírat ze státní i soukromé sféry. Učitelé, ředitelé a jejich zástupci nemohou v Evropských školách zůstávat déle než devět let. Pracovní smlouva se sjednává na dva roky s možností prodloužení o tři roky na základě doporučení ředitele školy a národního inspektora, v případě dalšího kladného zhodnocení jejich práce ještě o další čtyři roky.

 

Termín pro zasílání přihlášek na MŠMT je do 26. března 2021.

Další informace jsou na stránkách Evropské školy, MŠMT ČR (msmt.cz)