Asistenti pedagoga ve školním roce 2017/2018 v soukromých školách

17. 10. 2017 Autor: Jan Dvořák

Informace k asistentům pedagoga ve školním roce 2017/2018 působících v soukromých školách. Aktualizováno.

Ve školním roce 2017/2018 stále platí podmínka souhlasu s využitím asistenta pedagoga podle § 16 odst. 11 školského zákona!

 • Asistenti pedagoga jako podpůrná opatření jsou asistenty pedagoga podle § 16 odst. 11
 • Žádosti o souhlas s využitím asistenta pedagoga podává právní subjekt vykonávající činnost školy Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
 • Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zveřejňuje formulář žádosti o souhlas s využitím asistenta pedagoga.
 • Žadatel vyplňuje pouze jeden formulář žádosti a nepřikládá žádné přílohy, doporučení školských poradenských zařízení apod.
 • Vzhledem k tomu, že je součástí souhlasu i informace o celkové maximální výši úvazků, které může žadatel využívat, platí následující:
  • V první žádosti o souhlas žádaný pro školní rok 2017/2018 vyplní žadatel údaje o všech stávajících i nových asistentech.
  • V každé další žádosti v průběhu školního roku z důvodu navýšení úvazků asistentů pedagoga uvede žadatel pouze nové asistenty pedagoga, respektive navýšení úvazků oproti předchozímu udělenému souhlasu.
 • Financování bude probíhat v průběhu přechodného období souběžně dvěma způsoby:
  • standardně dosavadními normativními příplatky – dle doporučení vydaných školskými poradenskými zařízeními do 31.8. 2016
  • nově přiznanými podpůrnými opatřeními – doporučení vydaná od 1.9.2016 v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.
 • V každém případě je nutné upozornit na nutnost řádného vykázání dětí a žáků ve školní matrice, respektive výkonových výkazech, zejména R 44 – bez těchto údajů nebudou finanční prostředky poskytnuty.
 • Vyplněný formulář žádosti zasílejte do datové schránky kraje gcgbp3q včetně excelovské souboru (.xlsx či .xls) pro další elektronické zpracování.
V případě, že žádost bude obsahovat všechny na formuláři uvedené údaje, bude Vaší škole v souladu s § 16 odst. 11 školského zákona udělen souhlas s využitím asistenta pedagoga s uvedením celkové výše úvazku.

Soubory ke stažení

 • Žádost o souhlas (xlsx, 13 kB, 30.6.2017)

  Formulář žádosti o souhlas s využitím asistenta pedagoga v soukromých školách.