Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

7. 5. 2021 Autor: Jana Fiedlerová

Na podzim 2003 zahájila činnost pracovní skupina pro přípravu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, která ve spolupráci s odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zpracovávala a projednávala různé podklady a náměty. Výsledkem práce této pracovní skupiny byl zpracovaný návrh historicky prvního Krajského plánu pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje. Jedním z bodů návrhu bylo i doporučení ke zřízení Komise pro zdravotně postižené.

Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením č. RK/16/659/2004 ze dne 19. května 2004 projednala návrh Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje a doporučila Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit předložený materiál.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/30/1006/2004 ze dne 24. června 2004 schválilo historicky první Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje

Komise Rady Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením

Komise Rady Královéhradeckého pro občany se zdravotním postižením funguje jako poradní a iniciativní orgán Rady Královéhradeckého kraje od roku 2004, kdy Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/21/857/2004 ze dne 30. června 2004 Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro zdravotně postižené zřídila a jmenovala předsedu a členy této komise.

Složení Komise Rady Královéhradecké kraje pro občany se zdravotním postižením ve volebním období 2020 - 2024

Předseda Komise Kričfaluši Jiří

Členové  a členky

Komise

Brehovszká Helena
Horáková Tereza
Klemt Jiří
Kurschatke Walter
Křížová Jana
Provazník Pavel
Rindová Iva
Rudolfová Zdeňka
Šimáčková Hana
Spiššáková Irena
Urbanová Miriam
Zikl Pavel
 
Tajemnice Komise Fiedlerová Jana

 

Kontakt:

Mgr. Jana Fiedlerová
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
telefon: 495 817 332
e-mail: jafiedlerova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení