Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyProjekt transformace sociálních služeb

Transformace pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

3. 12. 2020 Autor: Jana Fiedlerová

Služby pro osoby s postižením prošly v posledních letech výraznou proměnou směrem k podpoře větší samostatnosti uživatelů a zajišťování pomoci přímo v domácnostech a v přirozeném prostředí. Jedním z klíčových procesů souvisejících se zvyšováním dostupnosti a kvality sociálních služeb je tzv. transformace sociálních služeb. Jde o změnu velkokapacitních ústavních služeb pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením se díky transformaci stěhují z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Mají běžný denní rytmus, starají se o sebe a o svoji domácnost, hospodaří s financemi, dle individuálních možností vykonávají pracovní aktivity, dle svých představ tráví volný čas, využívají dostupných veřejných služeb, pěstují koníčky a samostatně se rozhodují. Transformace sociálních služeb je tedy příležitostí k plnohodnotnému životu.

Aktuální informace o průběhu transformace vybraných pobytových služeb v Královéhradeckém kraji naleznete na:. http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=337

Kontaktní osobou pro informace týkající se podpory procesů deinstitucionalizace, transformace a rozvoje služeb komunitního charakteru pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji je:

Mgr. Jana Fiedlerová, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,

jafiedlerova@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 332