Přírodovědný klokan 2017 - UPOZORNĚNÍ NA CHYBU

10. 10. 2017 Autor: Martina Svatoňová

V zadání Přírodovědného klokana v kategorii Kadet se ve 4. úloze se úloze vyskytla chyba. Vysvětlení a OPRAVENÉ ZADÁNÍ NAJDETE V ZABEZPEČENÉ SEKCI - INFORMACE PRO PEDAGOGY.