Vyhlášen dotační program MŠMT Podpora nadaných žáků 2017

30. 9. 2016 Autor: Martina Svatoňová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017. Program prioritně podpoří organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., které budou zajišťovat zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. Dotační program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem podpořit nadané žáky.

Žadatelé budou své projekty podávat v elektronickém systému ISPROM, který bude otevřen pro vkládání žádostí od 1. 10. 2016. Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat či doručit na adresu:

Národní institut pro další vzdělávání

Senovážné nám. 25

110 00 Praha.

Otevření elektronického systému ISPROM pro vkládání žádostí - v polovině listopadu 2016.

Alokace na rok 2017 je 10 mil. Kč a uzávěrka pro posílání žádostí je 10. 11. 2016.

Další podrobnosti včetně plného znění výzvy na http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce