Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Kalské údolí na období 2022 - 2032

23. 3. 2021 Autor: Ivana Bartošová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kalské údolí, ležící v katastrálním území Bezník, Kal, Vidonice, Vřesník u Tetína a Horní Brusnice.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje obcím Borek, Pecka, Vřesník, Horní Brusnice a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 20. 04. 2021.

Soubory ke stažení