Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projekty

Kontakty

19. 11. 2020

Kontakt na nositele projektů:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
web: www.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoby jednotlivých projektů:

Projekt „Transformace pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“

Mgr. Jana Fiedlerová
Koordinátorka za odbor sociálních věcí
e-mail: jafiedlerova@kr-kralovehradecky.cz
tel: 495 817 332, 725 547 028

Mgr. Petr Chmel
Projektový manažer
e-mail: chmel@cirihk.cz
tel: 495 817 817, 727 921 774

Projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V.“

Bc. Jana Pešková
Odborná garantka projektu
e-mail: japeskova@kr-kralovehradecky.cz
tel: 495 817 321, 725 870 783

Bc. Lenka Houserová
Projektová manažerka
e-mail: houserova@cirihk.cz
tel: 495 817 839, 725 460 948

Projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI.“

Ing. Eliška Zahálková
Odborná garantka projektu
e-mail: ezahalkova@kr-kralovehradecky.cz
tel: 495 817 331, 601 382 078

Mgr. Marcela Strnadová
Projektová manažerka
e-mail: strnadova@cirihk.cz
tel: 495 817 829, 725 027 795

Projekt „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI.“

Martin Snížek, DiS
Odborný garant projektu
e-mail: msnizek@kr-kralovehradecky.cz   
tel: 495 817 531, 728 427 784

Mgr. Jana Poldová
Projektová manažerka
e-mail: poldova@cirihk.cz  
tel: 495 817 833, 725 745 519

Projekt „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII.“

Martin Snížek, DiS
Odborný garant projektu
e-mail: msnizek@kr-kralovehradecky.cz   
tel: 495 817 531, 728 427 784

Mgr. Jana Poldová
Projektová manažerka
e-mail: poldova@cirihk.cz  
tel: 495 817 833, 725 745 519

Projekt „Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji“

Bc. Jana Pešková
Odborná garantka projektu
e-mail: japeskova@kr-kralovehradecky.cz
tel: 495 817 321, 725 870 783

Mgr. Marcela Strnadová
Projektová manažerka
e-mail: strnadova@cirihk.cz
tel: 495 817 829, 725 027 795

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství II“

Bc. Iveta Kazdová
Projektová manažerka
e-mail: kazdova@cirihk.cz, ikazdova@kr-kralovehradecky.cz
tel: 495 817 830, 725 954 844