Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyIntergrace sociálně vyloučených lokalit

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji

10. 2. 2012

Tvorba Strategie je jednou z klíčových aktivit individuálního projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit Královéhradeckého kraje.

Jaké jsou projevy sociálního vyloučení?

Jedná se zejména o:

 • prostorové vyloučení – špatná úroveň bydlení, izolované lokality, nedostatečná občanská vybavenost,
 • symbolické vyloučení – spojeno se stigmatizací, zevšeobecňování negativních vlastností jedinců, či skupin,
 • nízká míra vzdělanosti – ztížené možnosti toto překonat,
 • ztížený přístup k legálním možnostem výdělečné činnosti,
 • závislost na sociálních dávkách, materiální chudoba,
 • rizikový životní styl, špatné hygienické podmínky, horší zdravotní stav,
 • životní strategie orientované na přítomnost,
 • uzavřený ekonomický systém, časté zastavování majetku, půjčování peněz, lichva, tzv. rychlé půjčky,
 • větší riziko výskytu sociálně patologických jevů a kriminality,
 • snížené sociokulturní dovednosti – např. jazyková bariéra.

Které osoby jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením?

Etnické a jiné menšiny, osamělí senioři, osoby s nízkou mírou vzdělání, dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaní, fyzicky a mentálně handicapované osoby.

Jak vzniká sociálně vyloučená lokalita?

 • sestěhováním se chudých rodin do lokalit s cenově dostupným bydlením,
 • vytlačováním chudých rodin z lukrativních adres přidělováním náhradních bytů,
 • řízeným sestěhováním neplatičů nájmu a osob považovaných za nepřizpůsobivé do ubytoven či holobytů

Proč rozdělení na venkovské a městské vyloučené lokality?

Uvedené rozdělení vnímáme jako pracovní nástroj, který umožní spolupracujícím subjektům lépe zacílit některá doporučení a strategie řešení problémů. Rozdělení nám umožňuje zpřehlednit charakteristické rysy jednotlivých sociálně vyloučených lokalit. Toto rozdělení nám nabízí velkou variabilitu typů sociálně vyloučených lokalit vzhledem k velikosti obce, kde se lokalita nachází. Naopak malou variabilitu nalezneme v rozdělení lokalit podle míry zaměstnanosti, či úrovně vzdělání jejích obyvatel.

Dle Analýzy Gabala jsou sociálně vyloučené lokality rozdělené na:

 • Relativně malá venkovská lokalita – maximálně 50 sociálně vyloučených obyvatel v obci o maximálním počtu 5000 obyvatel
 • Relativně velká venkovská lokalita – více než 50 sociálně vyloučených obyvatel v obci o maximálním počtu 5000 obyvatel
 • Relativně malá městská lokalita – maximálně 100 sociálně vyloučených obyvatel ve městě s 5000 až 50 000 obyvatel
 • Relativně velká městská lokalita – více než 100 sociálně vyloučených obyvatel ve městě s 5000 až 50 000 obyvatel
 • Relativně malá velkoměstská lokalita - maximálně 150 sociálně vyloučených obyvatel ve městě nad 50 000 obyvatel
 • Relativně velká velkoměstská lokalita – více než 150 sociálně vyloučených obyvatel ve městě nad 50 000 obyvatel

Soubory ke stažení