Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK pro rok 2018

27. 3. 2018 Autor: Jana Fiedlerová

Dne 26. 3. 2018 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018 (dále jen Zásady, viz příloha).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 27. dubna 2018 a nejpozději 9. května 2018 včetně. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Formulář žádosti bude zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje nejpozději ve čtvrtek 26. dubna 2018.

Soubory ke stažení