Avíza o dočerpání dotací v sociální oblasti pro rok 2014

7. 1. 2015 Autor: Ivan Guman

Upozorňujeme Vás na povinnost vyplývající z dotační smlouvy v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a smlouvy v rámci Programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2014.

Do 15. ledna 2015 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) zašle příjemce zprávu o dočerpání dotace, popř. avízo o vrácení dotace nebo její části písemně na odbor sociálních věcí, dokument podepíše statutární zástupce organizace.

Formuláře avíza jsou zveřejněny ke ztažení na webu Královéhradeckého kraje.

Formuláře pro samotné vyúčtování budou zveřejněny v nejbližší době.

Soubory ke stažení