Vyúčtování dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje přidělené v roce 2014, kterou bylo možné čerpat do 31.3.2015

17. 3. 2015 Autor: Ivan Guman

Vyúčtování dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje přidělené v roce 2014, kterou bylo možné čerpat do 31.3.2015, je poskytovatel služby povinen v souladu s dodatkem k dotační smlouvě doručit na krajský úřad nejpozději do 20.4.2015.

Vyúčtování k31.3.2015 bude obsahovat:

    • Soupis prvotních účetních dokladů za účetní období leden až březen 2015 (Soupis obsahuje minimálně číslo položky vrámci čerpání dotace, číslo dokladu, druh dokladu, obsah a finanční částku. Soupis bude podepsán statutárním zástupcem organizace.)

    • Část A – potvrzení pravdivosti údajů (soubor Word Vyúčtování KHK 2014_Část A.doc)

    • Část D – tabulka vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem pro rok 2014 ( soubor Excel VyuctovaniSocialniSluzby prodloužení pro 2015.xls)

Soubory ke stažení