Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014

21. 1. 2015 Autor: Ivan Guman

Finanční prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2014, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 23.6.2014 a je možné využívat do 31. prosince 2014 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Do vyúčtování za rok 2014 zahrnout i část dotace z navýšení, které bylo schváleno dne 3.11.2014 a to ve výši čerpané částky.

V souladu s příslušnými Metodikami Královéhradeckého kraje pro jednotlivé dotační programy vyhlašované v sociální oblasti v roce 2014 a se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje musí být přidělená dotace za rok 2014 řádně vyúčtována a předložena Královéhradeckému kraji na předepsaném formuláři nejpozději do 17. února 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Pokyn s metodikou vyúčtování a soubory s formuláři k vyúčtování si stáhněte z příloh.

Formuláře k vyúčtování dočerpání navýšení dotací do 31.3.2015 budou zveřejněny samostatně.

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) a zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03

Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Ing. Ivan Guman, tel.: 495 817 246, e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz

.

Soubory ke stažení