Zveřejnění příjemců dotačních prostředků

23. 9. 2014 Autor: Ondřej Knotek

Dnes byl zveřejněn na dotačním portále Královéhradeckého kraje seznam příjemců z dotačního programu Královéhradeckého kraje.

Dne 15. září 2014 usnesením číslo ZK/16/1071/2014 byly schváleny žádosti o podporu v dotačním programu Etická výchova ve školách. Seznam žádostí, které jsou podpořeny, je zveřejněn na dotačním portále Královéhradeckého kraje.

Zároveň se zveřejněním seznamu podpořených žádostí byl změněn stav u jednotlivých žadatelů přímo v jejich účtech stav žádosti dle zvyklostí. Na základě dotazů je třeba ještě upřesnit, že stav Bodové OK – znamená, že projekt dosáhl potřebného počtu bodů pro přidělení dotace, ale z důvodů vyčerpání alokované částky na projekty, které se při hodnocení dostaly výše, již není podpořen.