Avízo o dočerpání dotací na podporu sicálních služeb v roce 2015

14. 12. 2015 Autor: Ivan Guman

Upozorňujeme Vás na povinnost vyplývající z dotační smlouvy v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015, dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu.

Do 15. ledna 2016 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) zašle příjemce zprávu o dočerpání dotace, popř. avízo o vrácení dotace nebo její části písemně na odbor sociálních věcí, dokument podepíše statutární zástupce organizace.

Formulář avíza pro dotace na podporu sociálních služeb „KHK“ a „MPSV“ je společný. V případě, že jste obdrželi dotaci v obou titulech, vyplňte, vytiskněte, podepište a zašlete na KÚ 2 výtisky podepsaného avíza. V případě, že jste obdrželi dotaci pouze v jednom titulu, stačí odeslat jediný výtisk.

Formuláře pro samotné vyúčtování budou zveřejněny v nejbližší době.

Soubory ke stažení