Dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

23. 6. 2015 Autor: Ivan Guman

Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu kpodání žádosti o dotaci zrozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 na podporu sociálních služeb definovaných vzákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Účel dotace

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem sociálních služeb Kraje.

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, Hlava I, Díl 2 až 4 ZSS.

Podpořeny budou sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2016.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

Královéhradecký kraj vyčlenil na podporu sociálních služeb v roce 2015 částku 24 180 000 Kč.

Režim z hlediska veřejné podpory

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU.

Okruh způsobilých žadatelů

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2016.

Kritéria pro hodnocení žádosti

Výše dotace se vkaždém konkrétním případě odvíjí zároveň od výše vyrovnávací platby vypočtené postupem stanoveným v „Zásadách dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných vzákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován zprostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb vroce 2015“.

Lhůta pro podání žádosti

Žádosti je možné podávat od 27. července 2015 do 3. srpna 2015 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Požadované náležitosti žádosti

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace Řízení sítě sociálních služeb.

Podmínky pro přidělení, výplatu dotace, kontrolu jejího čerpání a její závěrečné vyúčtování stanoví Pravidla pro poskytování dotací zrozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Smlouva o poskytnutí dotace.

Žadatel bere na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Konečné rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

50003 Hradec Králové

Soubory ke stažení