Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyPomoc v krizi

Adresář linek důvěry

7. 2. 2012

centrala.praha@bkb.cz
tel: 257 316 110
web: www.bkb.cz


Elpida plus – linka seniorů

Jaké služby poskytuje

Linka seniorů je linka důvěry pro seniory a osoby o seniory pečující. Linka pomáhá svým klientům nést jejich starosti a trápení a umožňuje jim nahlédnout věci z většího odstupu. Linka řeší témata, jako jsou samota, ztráta partnera či jiné blízké osoby, potíže ve vztazích (nejčastěji manželských a rodinných), problematika přechodu do důchodu, otázky spojené se zdravím či starosti právního charakteru. Časté je i jisté bilancování, sdílení faktu, že síly zkrátka ubývají, otázky konečnosti, smyslu života, smrtelnosti, smrti a umírání. Linka je registrovanou sociální službou telefonické krizové pomoci.

Kdo službu může využívat

Senioři, osoby v krizi.

Kdy je služba poskytována

Pondělí – pátek 8:00 – 20:00

Kde je služba poskytována

Služba je poskytována prostřednictvím telefonické linky 800 200 007 nebo e-mailu linkasenioru@elpida.cz .

Cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

Adresa služby

Elpida plus, o.p.s.
Bartolomějská 11
110 00 Praha 1
e-mail: linkasenioru@elpida.cz
tel: 800 200 007
web: www.elpida.cz


Občanské sdružení Život 90 – Senior telefon

Jaké služby poskytuje

Zabezpečuje okamžitou a nepřetržitou pomoc uživatelům/kám v akutní krizové situaci, kteří nejsou schopni situaci řešit vlastními silami, ani za pomoci svého okolí. Posláním linky je poskytnutí podpory a pomoci uživatelům/kám, aby byli schopni krizovou situaci zvládnout vlastními silami a dosáhli tím předkrizové úrovně. Sociální služba Senior telefon je registrovanou sociální službou telefonické krizové pomoci podle § 55, zákona číslo 108/2006 Sb.

Kdo službu může využívat

Služba je určena seniorům v krizové životní situaci, seniorům ohroženým zdravotními, sociálními a kriminálními riziky, rodinám seniorů, jejichž člen se ocitne v těžké životní situaci, osobám pečujícím o seniory, široké veřejnosti, která se náhodně stane účastníkem pomoci seniorovi a dalším subjektům poskytujícím služby seniorům.

Kdy je služba poskytována

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kde je služba poskytována

Služba je poskytována prostřednictvím telefonické linky 800 157 157.

Cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

Adresa služby

ŽIVOT 90
Karolíny Světlé 18
110 00 Praha 1
e-mail: seniortelefon@zivot90.cz
tel: 800 157 157
web: www.zivot90.cz